بروزرسانی چهارشنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۷
زمین
کد ملک: 102
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی در رادیو دریا چالوس 712000000 تومان
زمین: 419 متر کاربری: هتل آپارتمان مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-197
معاوضه با آپارتمان
فروش زمین در خیابان پرواز نوشهر 250000000 تومان
زمین: 280 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-189
زمین ارزان
فروش زمین ارزان در شمال سنگتجن 60000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: f-188
زمین ارزان
زمین ارزان در سنگتجن نوشهر شمال 47000000 تومان
زمین: 150 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: f-187
معاوضه با تهران
فروش زمین برکمربندی نوشهر چالوس 3500000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 447
معاوضه با تهران
فروش زمین ویو جنگل در نی رنگ نوشهر 180000000 تومان
زمین: 598 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-149
معاوضه با نوشهر
زمین فروشی در تازه اباد نوشهر 90000000 تومان
زمین: 201 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق
کد ملک: 511
فروش سوله
فروش سوله در باباطاهر نوشهر بر اصلی 750000000 تومان
زمین: 250 متر کاربری: تجاری مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 169
معاوضه با تهران
فروش زمین شهرک نیاوران نوشهر 320000000 تومان
زمین: 590 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: 194
زمین تجاری
زمین تجاری جهت ساخت فروشگاه در چالوس 3000000000 تومان
زمین: 1000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 010
فروش زمین در هچیرود 320000000 تومان
زمین: 1000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 262
دارای جواز ساخت
فروش زمین دارای مجوز ساخت در سنگتجن 104000000 تومان
زمین: 380 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند
کد ملک: 09
زمین ساحلی
فروش زمین هکتاری ساحلی در نوشهر 10000000000 تومان
زمین: 10000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 584
زمین تجاری
فروش زمین تجاری در عباس آباد 4200000000 تومان
زمین: 5150 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-132
با سند مالکیت تک برگ
فروش زمین در کوچه ترنج نوشهر 485000000 تومان
زمین: 511 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-131
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در سنگتجن نوشهر 102000000 تومان
زمین: 342 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: 586
معاوضه با تهران
خرید زمین ساحلی در ملکار نوشهر 1400000000 تومان
زمین: 1500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: 07
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی دریا بیشه نوشهر 5600000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کانال املاک مسکن