املاک کوک | شمال نوشهر

خرید ویلا نوشهر | فروش آپارتمان نوشهر | خانه کلنگی | مسکن شمال | ساختمان ساحلی | املاک مازندران | رهن و اجار | معاوضه | تهاتر | ملک چالوس | تهران


رهن و اجاره ویلا

به من اطلاع بده
بروزرسانی: 1400/04/16
7

فروش ویلا نیمه کاره لشکنار کجور


مازندران، کجور، روستای لشکنار
زیربنا: نیمه کاره متر
متراژ زمین: 201 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
1,300,000,000 تومان
کد ملک: 501378
بروزرسانی: 1400/04/13
10

فروش 4ویلا تریبلکس نیمه کاره در ملکار نوشهر


مازندران، نوشهر، ملکار
زیربنا: 1080 متر
متراژ زمین: 1000 متر
تعداد خواب: ۳ خوابه
13,000,000,000 تومان
کد ملک: 1361
بروزرسانی: 1400/02/09
5

فروش ویلا نیمه کاره چالوس اشکاردشت


مازندران، چالوس، اشکاردشت
زیربنا: 150 متر
متراژ زمین: 175 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
1,700,000,000 تومان
کد ملک: 701334
بروزرسانی: 1400/01/18
1

فروش ویلای نیمه کاره در کشکسرا نوشهر


مازندران، نوشهر، کشکسرا
زیربنا: 100 متر
متراژ زمین: 150 متر
1,250,000,000 تومان
کد ملک: 701269
بروزرسانی: 1400/04/24
9

فروش ویلا نیمه کاره بندپی


مازندران، نوشهر، بندپی
زیربنا: 800 متر
متراژ زمین: 1400 متر
تعداد خواب: ۴ خوابه
16,000,000,000 تومان
کد ملک: 1109
بروزرسانی: 1400/04/13
4

فروش ساختمان نیمه کاره چالوس


مازندران، چالوس، آیشبن
زیربنا: 180 متر
متراژ زمین: 247 متر
تعداد خواب: ۲ خوابه
1,400,000,000 تومان
کد ملک: 1074
بروزرسانی: 1400/03/05
4

پیش فروش ویلا در نوشهر


مازندران، نوشهر، شهرک فرمانداری
زیربنا: 130 متر
متراژ زمین: 200 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
2,200,000,000 تومان
کد ملک: 1047
بروزرسانی: 1399/11/03
12

فروش ویلا 80 متری خیریان نوشهر


مازندران، نوشهر، بلوار خیریان
زیربنا: 80 متر
متراژ زمین: 105 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
1,150,000,000 تومان
کد ملک: 803
بروزرسانی: 1399/11/13
6

ویلا ۱۳۰ متری هفت تیر نوشهر


مازندران، نوشهر، هفت تیر
زیربنا: 130 متر
متراژ زمین: 400 متر
تعداد خواب: ۲ خوابه
1,900,000,000 تومان
کد ملک: 791
بروزرسانی: 1400/03/05
6

فروش ویلا دو واحدی روستای کلاک مرزن آباد


مازندران، مرزن آباد، روستای کلاک
زیربنا: 170 متر
متراژ زمین: 250 متر
تعداد خواب: 4 خوابه
1,850,000,000 تومان
کد ملک: 785
بروزرسانی: 1400/04/16
3

فروش ویلای نیمه سازه در نیرنگ


مازندران، نوشهر، روستای نیرنگ
زیربنا: 180 متر
متراژ زمین: 230 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
2,750,000,000 تومان
بروزرسانی: 1400/04/05
6

فروش ساختمان روستایی سنگتجن


مازندران، نوشهر، سنگتجن
زیربنا: 85 متر
متراژ زمین: 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
1,200,000,000 تومان
کد ملک: 163
بروزرسانی: 1400/04/13
6

فروش ویلا 200 متری سنگتجن نیمه کاره


مازندران، نوشهر، سنگتجن
زیربنا: 100 متر
متراژ زمین: 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
1,500,000,000 تومان
کد ملک: 240
بروزرسانی: 1399/11/01
4

فروش ویلا نیمه سازه شهرکی توسکاتک


مازندران، نوشهر، توسکاتک
زیربنا: 180 متر
متراژ زمین: 293 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
2,300,000,000 تومان
کد ملک: 274
بروزرسانی: 1399/08/01
11

فروش ساختمان دو واحدی الجواد نوشهر


مازندران، نوشهر، الجواد
زیربنا: 130 متر
متراژ زمین: 260 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
1,500,000,000 تومان
کد ملک: 493
بروزرسانی: 1400/03/30
2

ویلا نیمه سازه روستایی نیرنگ


مازندران، نوشهر، روستای نیرنگ
زیربنا: 85 متر
متراژ زمین: 168 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
980,000,000 تومان
کد ملک: 649
بروزرسانی: 1400/04/13
3

ویلا نیمه کاره نوشهر نیرنگ نوشهر


مازندران، نوشهر، روستای نیرنگ
زیربنا: 350 متر
متراژ زمین: 210 متر
تعداد خواب: 5 خوابه
2,050,000,000 تومان
کد ملک: 678

فروش ملک نیمه سازه اسکلت نیرنگ


مازندران، نوشهر، روستای نیرنگ
زیربنا: 120 متر
متراژ زمین: 200 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
150,000,000 تومان
کد ملک: 170

ویلا نیمه کاره نیرنگ نوشهر


مازندران، نوشهر، روستای نیرنگ
زیربنا: 150 متر
متراژ زمین: 140 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
310,000,000 تومان
کد ملک: 408

فروش ویلا نیمه سازه در هفت تیر


مازندران، نوشهر، هفت تیر
زیربنا: 140 متر
متراژ زمین: 260 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
220,000,000 تومان
کد ملک: 218

فروش ویلا در خط هشت چالوس


مازندران، چالوس، خط هشت
زیربنا: 228 متر
متراژ زمین: 252 متر
تعداد خواب: 4 خوابه
195,000,000 تومان
کد ملک: 122

فروش ویلای نیمه کاره کوشکسرا


مازندران، نوشهر، کشکسرا
زیربنا: 166 متر
متراژ زمین: 257 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
250,000,000 تومان
کد ملک: 397

فروش ساختمان نیمه ساز کردیکلا


مازندران، نوشهر، روستای کردیکلا
زیربنا: 120 متر
متراژ زمین: 158 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
250,000,000 تومان

فروش دو ویلای نیمه کاره خیرود نوشهر


مازندران، نوشهر، خیرودکنار
زیربنا: 350 متر
متراژ زمین: 500 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
850,000,000 تومان

فروش ویلا نیمه سازه در خیرود نوشهر


مازندران، نوشهر، خیرودکنار
زیربنا: 180 متر
متراژ زمین: 392 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
470,000,000 تومان
کد ملک: 281

فروش دو ویلا مجزا نیمه سازه در بهجت آباد


مازندران، نوشهر، بهجت آباد
زیربنا: 245 متر
متراژ زمین: 500 متر
تعداد خواب: 4 خوابه
550,000,000 تومان
کد ملک: 310

ساختمان نیمه کاره نوشهر تازه آباد


مازندران، نوشهر، تازه آباد
زیربنا: 120 متر
متراژ زمین: 215 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
240,000,000 تومان
کد ملک: 522

ویلای نیمه ساخته فرمانداری نوشهر


مازندران، نوشهر، شهرک فرمانداری
زیربنا: 105 متر
متراژ زمین: 220 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
320,000,000 تومان
کد ملک: 130

فروش ساختمان نیمه کاره سنگتجن


مازندران، نوشهر، سنگتجن
زیربنا: 80 متر
متراژ زمین: 600 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
590,000,000 تومان
کد ملک: 487

فروش ویلای نیمه کاره بهجت آباد نوشهر


مازندران، نوشهر، بهجت آباد
زیربنا: 140 متر
متراژ زمین: 260 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
2,100,000,000 تومان
کد ملک: 187لینک های مفید و قابل جستجو

استعلام قیمت