معاوضه تهاتر آپارتمان با زمین

به من اطلاع بده

فروش آپارتمان در تازه آباد نوشهر


مازندران، نوشهر، تازه آباد نوشهر
زیربنا: 110 متر
متراژ زمین: 200 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
450,000,000 تومان
کد ملک: 378

فروش ساختمان تجاری مسکونی نوشهر


مازندران، نوشهر، نیرنگ
زیربنا: 351 متر
متراژ زمین: 160 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
3,000,000,000 تومان
کد ملک: 722

فروش آپارتمان 110 متری شهید قدرتی


مازندران، نوشهر، قدرتی
زیربنا: 110 متر
متراژ زمین: 280 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
810,000,000 تومان
کد ملک: 776

ساختمان سه واحده هفت تیر نوشهر


مازندران، نوشهر، هفت تیر
زیربنا: 360 متر
متراژ زمین: 220 متر
تعداد خواب: 6 خوابه
2,600,000,000 تومان
کد ملک: 637

فروش آپارتمان سه واحدی کلی فروش


مازندران، نوشهر، هفت تیر
زیربنا: 360 متر
متراژ زمین: 260 متر
تعداد خواب: 6 خوابه
1,850,000,000 تومان
کد ملک: 802

زمین 800 متری سنگتجن نوشهر


مازندران، نوشهر، روستای سنگتجن
متراژ زمین: 800 متر
840,000,000 تومان
کد ملک: 656

فروش آپارتمان تک واحدی تازه آباد


مازندران، نوشهر، تازه آباد نوشهر
زیربنا: 125 متر
متراژ زمین: 200 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
560,000,000 تومان
کد ملک: 780

فروش زمین آیت الله غفاری چالوس


مازندران، چالوس، آیت الله غفاری
متراژ زمین: 327 متر
1,100,000,000 تومان
کد ملک: 775

فروش زمین 576 متر کوچه برج نوشهر


مازندران، نوشهر، بلوار کریمی
متراژ زمین: 576 متر
2,300,000,000 تومان
کد ملک: 774

فروش زمین کوچه ترنج نوشهر


مازندران، نوشهر، بلوار کریمی
متراژ زمین: 511 متر
1,300,000,000 تومان
کد ملک: 115