بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
آپارتمان
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان ارزان چالوس
کد ملک: f-973
فروش آپارتمان ارزان چالوس 290000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 76 متر 1 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحدی سنگتجن
کد ملک: f-958
معاوضه با زمین
فروش ساختمان دو واحدی سنگتجن 800000000 تومان
زمین: 160 متر بنا: 240 متر 4 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان 120 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-934
آپارتمان 120 متری تازه آباد نوشهر 430000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان پنج واحده تازه آباد
کد ملک: f-933
فروش آپارتمان پنج واحده تازه آباد 400000000 تومان
زمین: 244 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان 102 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-930
فروش نقدی
آپارتمان 102 متری تازه آباد نوشهر 410000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 102 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان بر خیابان تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-923
آپارتمان بر خیابان تازه آباد نوشهر 410000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 124 متر 2 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان تجاری مسکونی نوشهر
کد ملک: f-922
فروش ساختمان تجاری مسکونی نوشهر 2100000000 تومان
زمین: 160 متر بنا: 351 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان 150 متری - تازه آباد
کد ملک: f-916
معاوضه با ویلا
فروش آپارتمان 150 متری - تازه آباد 520000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 145 متر 2 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان قیمت مناسب تازه آباد
کد ملک: f-913
فروش آپارتمان قیمت مناسب تازه آباد 300000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 87 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ساختمان دو واحده هفت تیر نوشهر
کد ملک: f-857
ساختمان دو واحده
خرید ساختمان دو واحده هفت تیر نوشهر 1050000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 290 متر 4 خواب 2 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان یکجا فروش  تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-850
آپارتمان تک واحدی
آپارتمان یکجا فروش تازه آباد نوشهر 1400000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 480 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ساختمان سه واحده هفت تیر نوشهر
کد ملک: f-826
ساختمان سه واحده هفت تیر نوشهر 1800000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 360 متر 6 خواب 3 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با سوئیت 40 متری نوشهر تازه آباد
کد ملک: f-825
سوئیت 40 متری نوشهر تازه آباد 198000000 تومان
زمین: 70 متر بنا: 40 متر 1 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان 115 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-809
فروش ساختمان 115 متری تازه آباد نوشهر 400000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 115 متر 2 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان نوشهر 140 متری جنگلی
کد ملک: f-787
آپارتمان جنگلی
فروش آپارتمان نوشهر 140 متری جنگلی 560000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان نزدیک ساحل دهنو نوشهر
کد ملک: f-750
معاوضه با ویلا
فروش آپارتمان نزدیک ساحل دهنو نوشهر 520000000 تومان
زمین: 315 متر بنا: 112 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید آپارتمان بلوار شهید خیریان نوشهر
کد ملک: f-738
آپارتمان وام دار
خرید آپارتمان بلوار شهید خیریان نوشهر 605000000 تومان
زمین: 315 متر بنا: 102 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان لوکس عدالت نوشهر
کد ملک: f-730
فروش آپارتمان لوکس عدالت نوشهر 1400000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن