بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
کلنگی
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلنگی 75 متری چالوس
کد ملک: f-929
فروش ویلا کلنگی 75 متری چالوس 265000000 تومان
زمین: 143 متر بنا: 75 متر 2 خواب 0 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی دو طبقه فردوسی نوشهر
کد ملک: f-867
ویلا کلنگی نوشهر
ویلا کلنگی دو طبقه فردوسی نوشهر 630000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 160 متر 2 خواب 1 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا روستایی نوشهر نیرنگ 90 متری
کد ملک: f-838
معاوضه می شود
ویلا روستایی نوشهر نیرنگ 90 متری 750000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 23 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا کلنگی شمال نیرنگ 90 متری
کد ملک: f-837
خرید ویلا کلنگی شمال نیرنگ 90 متری 450000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی نیرنگ نوشهر 70 متری
کد ملک: f-836
ویلا کلنگی نیرنگ نوشهر 70 متری 300000000 تومان
زمین: 188 متر بنا: 70 متر 1 خواب 1 سرویس 29 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی شهرک پشتوان مزگاه نوشهر
کد ملک: f-781
معاوضه با ماشین
ویلا کلنگی شهرک پشتوان مزگاه نوشهر 505000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی چالوس 516 متری
کد ملک: f-773
کلنگی
ویلا کلنگی چالوس 516 متری 550000000 تومان
زمین: 516 متر بنا: 90 متر 2 خواب 0 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا روستای سنگتجن نوشهر 200 متری
کد ملک: f-762
ویلا دوبلکس
فروش ویلا روستای سنگتجن نوشهر 200 متری 320000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای نقلی قیمت مناسب آبندانک
کد ملک: f-722
ویلا وام دار
فروش ویلای نقلی قیمت مناسب آبندانک 260000000 تومان
زمین: 140 متر بنا: 60 متر 1 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دو واحده روستایی نوشهر
کد ملک: f-694
ویلا دو واحده روستایی نوشهر 370000000 تومان
زمین: 250متر متر بنا: 160 متر 2 خواب 0 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحدی الجواد نوشهر
کد ملک: f-649
فروش ساختمان دو واحدی الجواد نوشهر 390000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 130 متر 3 خواب - 20 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی کردیکلا با جواز ساخت 3طبقه
کد ملک: f-634
ویلا کلنگی کردیکلا با جواز ساخت 3طبقه 520000000 تومان
زمین: ۳۶۰ متر بنا: ۱۱۰ متر ۲ خواب ۱ سرویس 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با شهرک فرمانداری ویلا قیمت مناسب شمال
کد ملک: f-626
ویلا فلت
شهرک فرمانداری ویلا قیمت مناسب شمال 390000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان کلنگی چهارصددستگاه نوشهر
کد ملک: f-555
کلنگی
فروش آپارتمان کلنگی چهارصددستگاه نوشهر 250000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 34 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان ویلایی خط هشت چالوس
کد ملک: f-540
نزدیک ساحل
فروش ساختمان ویلایی خط هشت چالوس 850000000 تومان
زمین: 380 متر بنا: 300 متر 6 خواب 1 سرویس 17 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در شمال دهنو
کد ملک: f-487
فروش نقدی
فروش ویلا در شمال دهنو 450000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در ساحل سیترا نوشهر
کد ملک: f-387
فوری
فروش ویلا در ساحل سیترا نوشهر 600000000 تومان
زمین: 343 متر بنا: 200 متر 3 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فلت کلنگی چالوس
کد ملک: f-318
فروش ویلا فلت کلنگی چالوس 510000000 تومان
زمین: 440 متر بنا: 120 متر 3 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت

کانال املاک مسکن