بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
زمین
تصویر مرتبط با فروش زمین شهرکی  فرمانداری قیمت مناسب
کد ملک: f-949
شهرکی
فروش زمین شهرکی فرمانداری قیمت مناسب 265000000 تومان
زمین: 176 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین 4600 متری در کجور
کد ملک: f-936
معاوضه با ماشین
فروش زمین 4600 متری در کجور 700000000 تومان
زمین: 4600 متر کاربری: زراعی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین شهرکی نوشهر نیرنگ
کد ملک: f-935
زمین شهرکی
فروش زمین شهرکی نوشهر نیرنگ 550000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری خیابان بهرام
کد ملک: f-927
فروش زمین 500 متری خیابان بهرام 1250000000 تومان
زمین: 501 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری - لشکنار
کد ملک: f-926
فروش زمین 500 متری - لشکنار 75000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: ندارد مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین شمع ساحل 270 متری
کد ملک: f-925
فروش زمین شمع ساحل 270 متری 450000000 تومان
زمین: 270 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین با مجوز ساخت امیررود
کد ملک: f-924
فروش زمین با مجوز ساخت امیررود 660000000 تومان
زمین: 400 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین رضوانیه تازه آباد
کد ملک: f-921
معاوضه با ویلا
فروش زمین رضوانیه تازه آباد 460000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین ارزان نیرنگ نسترن
کد ملک: f-920
فروش زمین ارزان نیرنگ نسترن 204000000 تومان
زمین: 224 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین هکتاری ساحلی عباس آباد
کد ملک: f-917
30درصد معاوضه
فروش زمین هکتاری ساحلی عباس آباد 67000000000 تومان
زمین: 57000 متر کاربری: مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با یک قطعه زمین کوچه  بهارستان 3 تازه آباد
کد ملک: f-908
معاوضه با ویلا
یک قطعه زمین کوچه بهارستان 3 تازه آباد 820000000 تومان
زمین: 520 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با زمین شمال سنگتجن  جهت دامداری
کد ملک: f-907
زمین شمال سنگتجن جهت دامداری 430000000 تومان
زمین: 700 متر کاربری: دامداری مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین کوچه ارشاد نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-905
فروش زمین کوچه ارشاد نیرنگ نوشهر 245000000 تومان
زمین: 330 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین کوچه شالیزار نوشهر
کد ملک: f-90.4
فروش زمین کوچه شالیزار نوشهر 300000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین نوشهر-نیرنگ
کد ملک: f-885
قیمت مناسب
فروش زمین نوشهر-نیرنگ 150000000 تومان
زمین: 250 متر کاربری: جنگل جلگه ایی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین ساحلی قطعه کوچک نوشهر
کد ملک: f-882
فروش زمین ساحلی قطعه کوچک نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوشهر تازه آباد
کد ملک: f-881
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوشهر تازه آباد 320000000 تومان
زمین: 201 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین سنگ تجن نوشهر فوری
کد ملک: f-876
فروش زمین سنگ تجن نوشهر فوری 150000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: ندارد مالکیت: شورایی جهت: جنوبی شمالی

کانال املاک مسکن