بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با ویلا استخردار 360 متری  نوشهر
کد ملک: f-974
ویلا استخردار 360 متری نوشهر 1700000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 360 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس دهخدا نوشهر
کد ملک: f-971
معاوضه با زمین
فروش ویلا دوبلکس دهخدا نوشهر 2500000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 250 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در بلوار شهید کریمی نوشهر
کد ملک: f-969
فروش ویلا در بلوار شهید کریمی نوشهر 2400000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 350 متر 4 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سیسنگان 200 متری
کد ملک: f-966
ویلا داخل شهرک
فروش ویلا سیسنگان 200 متری 1700000000 تومان
زمین: 303 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس سیسنگان 140 متری
کد ملک: f-964
فروش ویلا دوبلکس سیسنگان 140 متری 1300000000 تومان
زمین: 750 متر بنا: 160 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  لوکس شهرکی سی سنگان
کد ملک: f-963
ویلا داخل شهرک
فروش ویلا لوکس شهرکی سی سنگان 1800000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا مدرن شیک سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-961
ویلا شهرکی
فروش ویلا مدرن شیک سی سنگان نوشهر 2400000000 تومان
زمین: 430 متر بنا: 400 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا سی سنگان 230 متری
کد ملک: f-959
خرید ویلا سی سنگان 230 متری 1100000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 230 متر 3 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان ویلایی دو واحده کشکسرا
کد ملک: f-955
معاوضه با زمین نوشهر
فروش ساختمان ویلایی دو واحده کشکسرا 1200000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 370 متر 5 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ارزان مزگاه 110 متری
کد ملک: f-954
ویلا قیمت مناسب
فروش ویلای ارزان مزگاه 110 متری 550000000 تومان
زمین: 160 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروش چلندر نوشهر 190 متر
کد ملک: f-953
ویلا فروش چلندر نوشهر 190 متر 1150000000 تومان
زمین: 295 متر بنا: 190 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا جنگلی زانوس نوشهر
کد ملک: f-951
معاوضه با زمین
فروش ویلا جنگلی زانوس نوشهر 600000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 130 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای لوکس مدرن امامرود
کد ملک: f-950
فروش ویلای لوکس مدرن امامرود 1400000000 تومان
زمین: 225 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا لوکس ساحلی نوشهر
کد ملک: f-941
ویلا
فروش ویلا لوکس ساحلی نوشهر 4300000000 تومان
زمین: 510 متر بنا: 450 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با 380 متر ویلا  شهرکی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-940
ویلا شهرکی
380 متر ویلا شهرکی لتینگان نوشهر 2950000000 تومان
زمین: 550 متر بنا: 380 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی در نوشهر
کد ملک: f-350
معاوضه با زمین
فروش ویلا شهرکی در نوشهر 2800000000 تومان
زمین: 322 متر بنا: 330 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا نما رومی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-938
خرید ویلا نما رومی لتینگان نوشهر 1800000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 225 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو طبقه تازه آباد شمال
کد ملک: f-932
ویلا دو واحده
فروش ویلا دو طبقه تازه آباد شمال 850000000 تومان
زمین: 201 متر بنا: 165 متر 3 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت

کانال املاک مسکن