بروزرسانی چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸
کلنگی
تصویر مرتبط با معاوضه ویلا قدیمی با آپارتمان در نوشهر
کد ملک: f-145
معاوضه با آپارتمان
معاوضه ویلا قدیمی با آپارتمان در نوشهر 290000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 80 متر 2 خواب 0 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحده در سنگ تجن نوشهر
کد ملک: f-140
خانه روستایی
فروش ساختمان دو واحده در سنگ تجن نوشهر 600000000 تومان
زمین: 196 متر بنا: 170 متر 4 خواب 0 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-44
ویلا کلنگی
فروش ویلا در سنگتجن نوشهر 910000000 تومان
زمین: 900 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 27 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلای کلنگی در شمال نوشهر
کد ملک: f-43
خرید ویلای کلنگی در شمال نوشهر 2950000000 تومان
زمین: 5000 متر بنا: 75 متر 2 خواب 0 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در خیرسر نوشهر مازندران
کد ملک: f-29
ویلا روستایی
فروش ویلا در خیرسر نوشهر مازندران 390000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 120 متر 2 خواب 0 سرویس 21 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی گردکل نوشهر 400 متری
کد ملک: f-783
ویلا کلنگی گردکل نوشهر 400 متری 500000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 38 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلنگی آزادشهر نوشهر پردیس
کد ملک: f-546
فروش ویلا کلنگی آزادشهر نوشهر پردیس 620000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان روستایی قیمت مناسب سنگتجن
کد ملک: f-643
ویلا روستایی
فروش ساختمان روستایی قیمت مناسب سنگتجن 390000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 80 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر 178 متری
کد ملک: f-810
ویلا بر خیابان اصلی
ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر 178 متری 270000000 تومان
زمین: 178 متر بنا: 95 متر 2 خواب 1 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نقلی 70 متری نوشهر
کد ملک: f-782
ویلا ارزان
فروش ویلا نقلی 70 متری نوشهر 220000000 تومان
زمین: 130 متر بنا: 70 متر 1 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا قدیمی روستایی خیرود نوشهر
کد ملک: f-765
سند دار
ویلا قدیمی روستایی خیرود نوشهر 520000000 تومان
زمین: 388 متر بنا: 175 متر 2 خواب 0 سرویس 20 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا روستایی منطقه سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-763
ویلا
ویلا روستایی منطقه سنگتجن نوشهر 270000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 80 متر 1 خواب 0 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا روستایی نوشهر سنگتجن شمال
کد ملک: f-761
ویلا روستایی
ویلا روستایی نوشهر سنگتجن شمال 190000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 80 متر 1 خواب 0 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلنگی 120 میلیونی
کد ملک: f-721
ویلا کلنگی
فروش ویلای کلنگی 120 میلیونی 120000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 90 متر 2 خواب 0 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلنگی دهنو نوشهر
کد ملک: f-718
ویلا کلنگی
فروش ویلای کلنگی دهنو نوشهر 1500000000 تومان
زمین: 526 متر بنا: 130 متر 3 خواب 0 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دوبلکس فروشی تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-683
معاوضه با آپارتمان
ویلا دوبلکس فروشی تازه آباد نوشهر 650000000 تومان
زمین: 284 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلنگی نیرنگ نوشهر روستایی
کد ملک: f-648
کلنگی سند دار
فروش ویلای کلنگی نیرنگ نوشهر روستایی 145000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 80 متر 2 خواب - 30 سال ساخت

کانال املاک مسکن