بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
کلنگی
تصویر مرتبط با فروش ویلا سه خوابه دوبلکس تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-645
شرایط وام دارد
فروش ویلا سه خوابه دوبلکس تازه آباد نوشهر 390000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 120 متر 3 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر شمال
کد ملک: f-644
ویلا کلنگی
فروش ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر شمال 270000000 تومان
زمین: 450 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 22 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغچه فرمانداری نوشهر
کد ملک: f-581
معاوضه با آپارتمان
فروش ویلا باغچه فرمانداری نوشهر 310000000 تومان
زمین: 310 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 13 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلنگی در دادگستری عدالت
کد ملک: f-479
فروش نقدی
فروش ویلای کلنگی در دادگستری عدالت 990000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 210 متر 3 خواب 1 سرویس 32 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  کجور نوشهر منطقه ییلاقی 130 متری
کد ملک: f-388
ویلا ارزان
فروش ویلا کجور نوشهر منطقه ییلاقی 130 متری 450000000 تومان
زمین: 355 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه کلنگی در پالوجده
کد ملک: f-353
معاوضه با آپارتمان
فروش خانه کلنگی در پالوجده 260000000 تومان
زمین: 222 متر بنا: 190 متر 2 خواب 1 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با زمین با ویلای قدیمی ساخت
کد ملک: f-311
ویلا کلنگی
زمین با ویلای قدیمی ساخت 210000000 تومان
زمین: 379 متر بنا: 120 متر 3 خواب 0 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه قدیمی در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-308
ویلا قدیمی
فروش خانه قدیمی در تازه آباد نوشهر 230000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 160 متر 2 خواب 1 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان روستایی در سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-185
ساختمان روستایی
فروش ساختمان روستایی در سنگتجن نوشهر 135000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 85 متر 2 خواب 0 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ارزان روستایی نوشهر
کد ملک: f-183
ویلای ارزان
فروش ویلای ارزان روستایی نوشهر 320000000 تومان
زمین: 130 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحده ارزان در نوشهر
کد ملک: f-146
معاوضه با نوشهر
فروش ساختمان دو واحده ارزان در نوشهر 295000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 170 متر 4 خواب 0 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه کلنگی در نوشهر نیرنگ
کد ملک: 506
فروش خانه کلنگی در نوشهر نیرنگ 100000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 27 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه کلنگی در نی رنگ نوشهر
کد ملک: f-46
ویلا کلنگی ارزان
فروش خانه کلنگی در نی رنگ نوشهر 175000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 65 متر 1 خواب 1 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه روستایی در خیرسر نوشهر
کد ملک: f-45
ویلا روستایی
فروش خانه روستایی در خیرسر نوشهر 360000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلنگی در شمال نوشهر
کد ملک: f-39
ملک کلنگی
فروش ویلای کلنگی در شمال نوشهر 860000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت

کانال املاک مسکن