بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
کلنگی
تصویر مرتبط با ویلا روستایی منطقه سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-763
ویلا
ویلا روستایی منطقه سنگتجن نوشهر 270000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 80 متر 1 خواب 0 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا روستایی نوشهر سنگتجن شمال
کد ملک: f-761
ویلا روستایی
ویلا روستایی نوشهر سنگتجن شمال 190000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 80 متر 1 خواب 0 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلنگی 120 میلیونی
کد ملک: f-721
ویلا کلنگی
فروش ویلای کلنگی 120 میلیونی 120000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 90 متر 2 خواب 0 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلنگی دهنو نوشهر
کد ملک: f-718
ویلا کلنگی
فروش ویلای کلنگی دهنو نوشهر 1500000000 تومان
زمین: 526 متر بنا: 130 متر 3 خواب 0 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دوبلکس فروشی تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-683
معاوضه با آپارتمان
ویلا دوبلکس فروشی تازه آباد نوشهر 650000000 تومان
زمین: 284 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحدی الجواد نوشهر
کد ملک: f-649
فروش ساختمان دو واحدی الجواد نوشهر 690000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 130 متر 3 خواب - 20 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سه خوابه دوبلکس تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-645
شرایط وام دارد
فروش ویلا سه خوابه دوبلکس تازه آباد نوشهر 390000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 120 متر 3 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر شمال
کد ملک: f-644
ویلا کلنگی
فروش ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر شمال 270000000 تومان
زمین: 450 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 22 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان روستایی قیمت مناسب سنگتجن
کد ملک: f-643
ویلا روستایی
فروش ساختمان روستایی قیمت مناسب سنگتجن 590000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 80 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغچه فرمانداری نوشهر
کد ملک: f-581
معاوضه با آپارتمان
فروش ویلا باغچه فرمانداری نوشهر 310000000 تومان
زمین: 310 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 13 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در شمال دهنو
کد ملک: f-487
فروش نقدی
فروش ویلا در شمال دهنو 450000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلنگی در دادگستری عدالت
کد ملک: f-479
فروش نقدی
فروش ویلای کلنگی در دادگستری عدالت 990000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 210 متر 3 خواب 1 سرویس 32 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  کجور نوشهر منطقه ییلاقی 130 متری
کد ملک: f-388
ویلا ارزان
فروش ویلا کجور نوشهر منطقه ییلاقی 130 متری 450000000 تومان
زمین: 355 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو خوابه در انارور نوشهر
کد ملک: f-378
ویلا شهرکی
فروش ویلا دو خوابه در انارور نوشهر 580000000 تومان
زمین: 375 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 17 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه کلنگی در پالوجده
کد ملک: f-353
معاوضه با آپارتمان
فروش خانه کلنگی در پالوجده 260000000 تومان
زمین: 222 متر بنا: 190 متر 2 خواب 1 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فلت کلنگی چالوس
کد ملک: f-318
فروش ویلا فلت کلنگی چالوس 510000000 تومان
زمین: 440 متر بنا: 120 متر 3 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت

کانال املاک مسکن