بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
کلنگی
تصویر مرتبط با زمین با ویلای قدیمی ساخت
کد ملک: f-311
ویلا کلنگی
زمین با ویلای قدیمی ساخت 210000000 تومان
زمین: 379 متر بنا: 120 متر 3 خواب 0 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه قدیمی در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-308
ویلا قدیمی
فروش خانه قدیمی در تازه آباد نوشهر 230000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 160 متر 2 خواب 1 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان روستایی در سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-185
ساختمان روستایی
فروش ساختمان روستایی در سنگتجن نوشهر 135000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 85 متر 2 خواب 0 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ارزان روستایی نوشهر
کد ملک: f-183
ویلای ارزان
فروش ویلای ارزان روستایی نوشهر 320000000 تومان
زمین: 130 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحده ارزان در نوشهر
کد ملک: f-146
معاوضه با نوشهر
فروش ساختمان دو واحده ارزان در نوشهر 295000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 170 متر 4 خواب 0 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحده در سنگ تجن نوشهر
کد ملک: f-140
خانه روستایی
فروش ساختمان دو واحده در سنگ تجن نوشهر 600000000 تومان
زمین: 196 متر بنا: 170 متر 4 خواب 0 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در کشکسرا  نوشهر 300 متری
کد ملک: f-96
ویو جنگل
فروش ویلا در کشکسرا نوشهر 300 متری 950000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه کلنگی در نوشهر نیرنگ
کد ملک: 506
فروش خانه کلنگی در نوشهر نیرنگ 100000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 27 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه کلنگی در نی رنگ نوشهر
کد ملک: f-46
ویلا کلنگی ارزان
فروش خانه کلنگی در نی رنگ نوشهر 175000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 65 متر 1 خواب 1 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش خانه روستایی در خیرسر نوشهر
کد ملک: f-45
ویلا روستایی
فروش خانه روستایی در خیرسر نوشهر 360000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای کلنگی در شمال نوشهر
کد ملک: f-39
ملک کلنگی
فروش ویلای کلنگی در شمال نوشهر 860000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای فلت در نیرنگ نوشهر 210 متری
کد ملک: f-26
ویلا فلت
فروش ویلای فلت در نیرنگ نوشهر 210 متری 510000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 16 سال ساخت

کانال املاک مسکن