بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
زمین
تصویر مرتبط با زمین فروشی ارزان در کمربندی نوشهر
کد ملک: f-201
معاوضه با تهران
زمین فروشی ارزان در کمربندی نوشهر 850000000 تومان
زمین: 1500 متر کاربری: ندارد مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین در خیابان پرواز نوشهر
کد ملک: f-197
معاوضه با آپارتمان
فروش زمین در خیابان پرواز نوشهر 910000000 تومان
زمین: 280 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین ویو جنگل در نی رنگ نوشهر
کد ملک: f-151
معاوضه با تهران
فروش زمین ویو جنگل در نی رنگ نوشهر 520000000 تومان
زمین: 598 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: جنوبی
تصویر مرتبط با زمین تجاری جهت ساخت فروشگاه در چالوس
کد ملک: f-137
زمین تجاری
زمین تجاری جهت ساخت فروشگاه در چالوس 7000000000 تومان
زمین: 1000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین در کوچه ترنج نوشهر
کد ملک: f-132
با سند مالکیت تک برگ
فروش زمین در کوچه ترنج نوشهر 1280000000 تومان
زمین: 511 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: جنوبی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین داخل شهرک نوشهر بندپی
کد ملک: f-128
زمین شهرکی
فروش زمین داخل شهرک نوشهر بندپی 950000000 تومان
زمین: 450 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین چسبیده به جنگل در نوشهر
کد ملک: f-82
فروش زمین چسبیده به جنگل در نوشهر 480000000 تومان
زمین: 598 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین در شهرک نیاوران نوشهر
کد ملک: f-71
زمین شهرکی
فروش زمین در شهرک نیاوران نوشهر 970000000 تومان
زمین: 512 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین شمع ساحل 220 متری
کد ملک: f-957
فروش زمین شمع ساحل 220 متری 590000000 تومان
زمین: 220 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین 194 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-948
فروش زمین 194 متری تازه آباد نوشهر 240000000 تومان
زمین: 194 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین شفسکاج نوشهر 300 متری
کد ملک: f-910
فروش فوری
فروش زمین شفسکاج نوشهر 300 متری 450000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین مهستان 8 تازه آباد
کد ملک: f-909
فروش زمین مهستان 8 تازه آباد 340000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین خیرسر کوچه شهید خیریان 19
کد ملک: f-906
فروش زمین خیرسر کوچه شهید خیریان 19 450000000 تومان
زمین: 380 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین 350 متری درزیکلا نوشهر
کد ملک: f-808
فروش زمین 350 متری درزیکلا نوشهر 660000000 تومان
زمین: 350 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 400 متری با مجوز ساخت کشکسرا
کد ملک: f-805
زمین با جواز
فروش زمین 400 متری با مجوز ساخت کشکسرا 310000000 تومان
زمین: 400 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش سوله در باباطاهر نوشهر بر اصلی
کد ملک: f-139
فروش سوله
فروش سوله در باباطاهر نوشهر بر اصلی 1400000000 تومان
زمین: 250 متر کاربری: تجاری مالکیت: فاقد سند جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین ساحلی نوشهر چلک قواره اول
کد ملک: f-751
زمین شهرکی
فروش زمین ساحلی نوشهر چلک قواره اول 7000000000 تومان
زمین: 2000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 4000 هزار متری در چلک نوشهر
کد ملک: f-340
معاوضه با ویلا
فروش زمین 4000 هزار متری در چلک نوشهر 2500000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: جنگل جلگه ایی مالکیت: فاقد سند جهت: جنوبی شمالی

کانال املاک مسکن