بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
زمین
تصویر مرتبط با زمین چسبیده به جنگل شهرک فرهنگیان
کد ملک: f-508
زمین شهرکی
زمین چسبیده به جنگل شهرک فرهنگیان 1550000000 تومان
زمین: 750 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین پنج هکتاری نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-915
معاوضه با نوشهر
فروش زمین پنج هکتاری نیرنگ نوشهر 21000000000 تومان
زمین: 50000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با خرید زمین باغ گردو مارگیرده نوشهر
کد ملک: f-۸۲۴
خرید زمین باغ گردو مارگیرده نوشهر 1000000000 تومان
زمین: ۱۰۰۰ متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش 21000 متر زمین با خانه دوطبقه  گیلان
کد ملک: f-606
فروش 21000 متر زمین با خانه دوطبقه گیلان 6000000000 تومان
زمین: 21000 متر کاربری: مالکیت: شورایی جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با معاوضه باغ بهشت شمال هچیرود
کد ملک: f-578
معاوضه باغ بهشت شمال هچیرود 700000000 تومان
زمین: 700 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین 5000 هزار متری در کلارآباد
کد ملک: f-84
معاوضه با تهران
فروش زمین 5000 هزار متری در کلارآباد 4000000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 100 متری کوچه مخابرات نوشهر
کد ملک: f-967
فروش زمین 100 متری کوچه مخابرات نوشهر 155000000 تومان
زمین: 100 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین هکتاری ساحلی عباس آباد
کد ملک: f-917
30درصد معاوضه
فروش زمین هکتاری ساحلی عباس آباد 67000000000 تومان
زمین: 57000 متر کاربری: مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین تازه آباد قیمت مناسب
کد ملک: f-874
فروش زمین تازه آباد قیمت مناسب 240000000 تومان
زمین: ۲۰۶ متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با زمین 5 هکتاری نوشهر نی رنگ
کد ملک: f-869
زمین 5 هکتاری نوشهر نی رنگ 9500000000 تومان
زمین: 50000 متر کاربری: جنگل جلگه ایی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با ویلا نوشهر کلنگی ۲۰۰ متری
کد ملک: f-817
ویلا نوساز
ویلا نوشهر کلنگی ۲۰۰ متری 0 تومان
زمین: - کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت:
تصویر مرتبط با فروش زمین 198 متری آبندانک نوشهر
کد ملک: f-801
فروش زمین 198 متری آبندانک نوشهر 190000000 تومان
زمین: 198 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 210 متری نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-800
فروش زمین 210 متری نیرنگ نوشهر 210000000 تومان
زمین: 210 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با خرید زمین کوچه دربند نیرنگ 180 متری
کد ملک: f-797
خرید زمین کوچه دربند نیرنگ 180 متری 210000000 تومان
زمین: 180 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 190 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-785
فروش زمین 190 متری تازه آباد نوشهر 150000000 تومان
زمین: 190 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 230 متری نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-769
کاربری مسکونی
فروش زمین 230 متری نیرنگ نوشهر 360000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: جنوبی شمالی
تصویر مرتبط با فروش زمین کوچه نسترن نیرنگ نوشهر شمال
کد ملک: f-749
قطعه کوچک
فروش زمین کوچه نسترن نیرنگ نوشهر شمال 200000000 تومان
زمین: 160 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: جنوبی شمالی
تصویر مرتبط با فروش زمین شهرکی نوشهر
کد ملک: f-707
فروش زمین شهرکی نوشهر 480000000 تومان
زمین: 340 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی

کانال املاک مسکن