بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
آپارتمان
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان لوکس شهید قدرتی نوشهر
کد ملک: f-706
آپارتمان هوشمند
فروش آپارتمان لوکس شهید قدرتی نوشهر 980000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 126 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان نوساز نوشهر 130 متری
کد ملک: f-702
فروش آپارتمان نوساز نوشهر 130 متری 700000000 تومان
زمین: 305 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش فوری آپارتمان دهخدا نوشهر
کد ملک: f-682
معاوضه با زمین
فروش فوری آپارتمان دهخدا نوشهر 840000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 112 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان در شهر نوشهر    100 متری
کد ملک: f-681
آپارتمان کلی فروش
فروش آپارتمان در شهر نوشهر 100 متری 2500000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 16 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان تک واحدی نی رنگ نوشهر
کد ملک: f-663
ویو جنگل
فروش آپارتمان تک واحدی نی رنگ نوشهر 425000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان نزدیک دریا دهنو نوشهر
کد ملک: f-661
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان نزدیک دریا دهنو نوشهر 990000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 138 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان نوشهر همافران نوساز وام دار
کد ملک: f-640
آپارتمان وام دار
آپارتمان نوشهر همافران نوساز وام دار 950000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان 110 متری نوساز تازه آباد
کد ملک: f-638
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان 110 متری نوساز تازه آباد 410000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان لاکچری مدرس نوشهر
کد ملک: f-576
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان لاکچری مدرس نوشهر 990000000 تومان
زمین: 450 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان شهید قدرتی نوشهر 110 متری
کد ملک: f-536
آپارتمان شهید قدرتی نوشهر 110 متری 550000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان دهنو نوشهر ۸۵ متری
کد ملک: f-515
نزدیک ساحل
فروش آپارتمان دهنو نوشهر ۸۵ متری 730000000 تومان
زمین: ۲۵۰ متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان کلی فروش نوشهر 610 متری
کد ملک: f-506
کلی فروش
فروش آپارتمان کلی فروش نوشهر 610 متری 2100000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 610 متر 2 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو واحد آپارتمان در چالوس
کد ملک: f-367
شخصی ساز
فروش دو واحد آپارتمان در چالوس 800000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 94 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان ساحلی در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-361
فروش آپارتمان ساحلی در رادیو دریا چالوس 740000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 135 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان در برج نگین چالوس
کد ملک: f-359
فروش آپارتمان در برج نگین چالوس 552000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 133 متر 3 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان شیک در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-350
سه خوابه
فروش آپارتمان شیک در رادیو دریا چالوس 810000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 135 متر 3 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان دو خوابه در شهرک آبشار نوشهر
کد ملک: f-330
فروش آپارتمان دو خوابه در شهرک آبشار نوشهر 480000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 17 سال ساخت

کانال املاک مسکن