بروزرسانی چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸
آپارتمان
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان بام چالوس لاکچری در برج
کد ملک: f-266
معاوضه با ماشین
فروش آپارتمان بام چالوس لاکچری در برج 2850000000 تومان
زمین: 54000 متر بنا: 270 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان خیابان غزالی نوشهر
کد ملک: f-221
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان خیابان غزالی نوشهر 410000000 تومان
زمین: 324 متر بنا: 103 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان خیرسر نوشهر با وام بانکی
کد ملک: f-217
معاوضه با نوشهر
فروش آپارتمان خیرسر نوشهر با وام بانکی 250000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان دهخدا نوشهر شمال 102 متری
کد ملک: f-180
معاوضه با ماشین
فروش آپارتمان دهخدا نوشهر شمال 102 متری 580000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 102 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان قیمت ارزان تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-179
آپارتمان تک واحدی
آپارتمان قیمت ارزان تازه آباد نوشهر 430000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان نوساز در هوا شناسی نوشهر
کد ملک: f-177
آپارتمان وام دار
فروش آپارتمان نوساز در هوا شناسی نوشهر 500000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 91 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش فوری آپارتمان نوشهر ۱۳۸ متری
کد ملک: f-176
آپارتمان نوساز
فروش فوری آپارتمان نوشهر ۱۳۸ متری 765000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 138 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان،فروش،بلوار شهید خیریان،نوشهر
کد ملک: f-162
آپارتمان نوساز
آپارتمان،فروش،بلوار شهید خیریان،نوشهر 580000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 98 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش یک واحد اداری در خیابان سنگاری نوشهر
کد ملک: f-157
ساختمان اداری
فروش یک واحد اداری در خیابان سنگاری نوشهر 510000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 83 متر 4 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان کلی فروش تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-156
فروش آپارتمان کلی فروش تازه آباد نوشهر 820000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 404 متر 6 خواب 3 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان پالوج ده چالوس
کد ملک: f-152
آپارتمان وام دار
فروش آپارتمان پالوج ده چالوس 510000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 102 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان سه واحده یکجا فروش نوشهر
کد ملک: f-116
فروش ساختمان سه واحده یکجا فروش نوشهر 1300000000 تومان
زمین: 286 متر بنا: 300 متر 2 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان شمال دهخدا نوشهر
کد ملک: f-115
فروش آپارتمان شمال دهخدا نوشهر 670000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان در سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-114
معاوضه با نوشهر
فروش آپارتمان در سنگتجن نوشهر 270000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 125 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش مجتمع ساحلی در چالوس شمال
کد ملک: f-113
ساحلی
فروش مجتمع ساحلی در چالوس شمال 2320000000 تومان
زمین: 17000 متر بنا: 290 متر 4 خواب 2 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان در هفت تیر نوشهر
کد ملک: f-112
معاوضه با نوشهر
فروش آپارتمان در هفت تیر نوشهر 550000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 115 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان دوبلکس در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-77
معاوضه با زمین
فروش آپارتمان دوبلکس در تازه آباد نوشهر 370000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 107 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان در بین چالوس نوشهر
کد ملک: f-42
فروش آپارتمان در بین چالوس نوشهر 470000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت

کانال املاک مسکن