بروزرسانی پنج شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۷
آپارتمان
کد ملک: f-275
خرید آپارتمان در فردوسی نوشهر 295000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 78 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-270
فروش آپارتمان شیک رادیو دریا چالوس 350000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 124 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-269
فروش آپارتمان در دهخدا نوشهر 380000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 96 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-266
معاوضه با ماشین
فروش آپارتمان بام چالوس لاکچری در برج 1950000000 تومان
زمین: 54000 متر بنا: 270 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-246
فروش آپارتمان شیک در نوشهر 369000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 164 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 553
آپارتمان وام دار
فروش آپارتمان نو ساز در نوشهر دادگستری 170000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 85 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-227
آپارتمان استخر دار
فروش آپارتمان در پلاژحسینی نوشهر 245000000 تومان
زمین: 1500 متر بنا: 70 متر 1 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
کد ملک: 551
آپارتمان وام دار
فروش آپارتمان فردوسی نوشهر 250000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 82 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-224
پیش فروش آپارتمان
پیش فروش آپارتمان بلوار شهید خیریان نوشهر 210000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-221
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان خیابان غزالی نوشهر 320000000 تومان
زمین: 324 متر بنا: 103 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-220
آپارتمان ارزان
فروش آپارتمان خیابان شریعتی گردکل نوشهر 87000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 55 متر 1 خواب 0 سرویس 11 سال ساخت
کد ملک: f-218
آپارزتمان نوساز
فروش آپارتمان با وام بانکی تازه آباد نوشهر 350000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-217
معاوضه با نوشهر
فروش آپارتمان خیرسر نوشهر با وام بانکی 185000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: 537
فروش آپارتمان بین چالوس نوشهر 325000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: 196
معاوضه با ویلایی
فروش آپارتمان فردوسی شمال نوشهر 10 واحده 350000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-182
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان نوساز دهخدای نوشهر 220000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-180
معاوضه با ماشین
فروش آپارتمان دهخدا نوشهر شمال 430000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 102 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-179
آپارتمان ارزان
آپارتمان قیمت ارزان تازه آباد نوشهر 275000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 125 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-177
آپارتمان وام دار
فروش آپارتمان نوساز در هوا شناسی نوشهر 280000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 91 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-176
آپارتمان نوساز
فروش فوری آپارتمان خیابان پرواز نوشهر 565000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 138 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-168
فروش آپارتمان دادگستری نوشهر 420000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-167
آپارتمان شیک
فروش آپارتمان سه خوابه بلوار شهید خیریان شمال 610000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 180 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-165
آپارتمان فروشی ،وام دار،بلوار شهید خیریان 160000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: 47
پیش فروش آپارتمان
فروش آپارتمان در شهر نوشهر 290000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 126 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-162
آپارتمان نوساز
آپارتمان،فروش،بلوار شهید خیریان،نوشهر 370000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-159
آپارتمان فروشی همافران نوشهر 130000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-158
فروش آپارتمان در بلوار شهید خیریان 380000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-157
ساختمان اداری
فروش یک واحد اداری در خیابان سنگاری نوشهر 420000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 84 متر 4 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-156
فروش آپارتمان کلی فروش تازه آباد نوشهر 820000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 404 متر 6 خواب 3 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-155
آپارتمان فروشی در تازه آباد نوشهر 180000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 91 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-154
معاوضه با چالوس
فروش آپارتمان در فردوسی شمالی نوشهر 260000000 تومان
زمین: 310 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: f-153
معاوضه با مشهد
فروش آپارتمان در خیابان مولوی نوشهر 250000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 101 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 517
فروش آپارتمان پالوج ده چالوس 285000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 102 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: 515
معاوضه با نوشهر
آپارتمان فروشی در نوشهر خیابان بهرام 242000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-117
فروش سوئیت در تازه آباد نوشهر 85000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 70 متر 1 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: 22 بهمن
فروش ساختمان سه واحده یکجا فروش نوشهر 900000000 تومان
زمین: 286 متر بنا: 300 متر 2 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-115
فروش آپارتمان شمال دهخدا نوشهر 410000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 117 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
کد ملک: f-114
معاوضه با نوشهر
فروش آپارتمان در سنگتجن نوشهر 750000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 125 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-113
ساحلی
فروش مجتمع ساحلی در چالوس شمال 950000000 تومان
زمین: 17000 متر بنا: 114 متر 3 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-112
معاوضه با نوشهر
فروش آپارتمان در هفت تیر نوشهر 310000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-110
معاوضه با نوشهر
فروش فوری آپارتمان در نوشهر تازه آباد 275000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 125 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-85
فروش سوئیت کوچک در نوشهر شمال 72000000 تومان
زمین: 70 متر بنا: 44 متر 1 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-77
معاوضه با زمین
فروش آپارتمان دوبلکس در تازه آباد نوشهر 216000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 180 متر 4 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-42
فروش آپارتمان در بین چالوس نوشهر 340000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-38
مجتمع مسکن مهر
فروش مجتمع مسکن مهر با وام بانکی نوشهر 165000000 تومان
زمین: 5000 متر بنا: 75 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-37
فروش آپارتمان سه خوابه هفت تیر نوشهر 300000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 135 متر 3 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
کد ملک: f-36
فروش آپارتمان در بلوار عماد الدین کریمی نوشهر 450000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-35
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان در شمال نوشهر 211000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-24
ویلا دو واحده
فروش آپارتمان دو واحده علی آباد نوشهر 310000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 95 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
کد ملک: f-7
فروش آپارتمان در تازه آباد نوشهر 135000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 82 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت

کانال املاک مسکن