بروزرسانی پنج شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷
آپارتمان
کد ملک: f-176
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان خیابان پرواز نوشهر 365000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 138 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-168
فروش آپارتمان دادگستری نوشهر 350000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: 522
آپارتمان فروشی ،وام دار،بلوار شهید خیریان 160000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: 47
پیش فروش آپارتمان
فروش آپارتمان در شهر نوشهر 290000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 126 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-162
آپارتمان نوساز
آپارتمان،فروش،بلوار شهید خیریان،نوشهر 370000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: p2
آپارتمان فروشی همافران نوشهر 130000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-158
فروش آپارتمان در بلوار شهید خیریان 265000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-156
فروش آپارتمان کلی در تازه آباد نوشهر 520000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 404 متر 6 خواب 3 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-155
آپارتمان فروشی در تازه آباد نوشهر 180000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 91 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: 381
معاوضه با چالوس
فروش آپارتمان در فردوسی شمالی نوشهر 160000000 تومان
زمین: 310 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: f-153
معاوضه با مشهد
فروش آپارتمان در خیابان مولوی نوشهر 250000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 101 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 517
فروش آپارتمان در چالوس 185000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 102 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: 515
معاوضه با نوشهر
آپارتمان فروشی در نوشهر خیابان بهرام 242000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-117
فروش سوئیت در تازه آباد نوشهر 85000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 70 متر 1 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: 22 بهمن
فروش ساختمان سه واحده یکجا فروش نوشهر 900000000 تومان
زمین: 286 متر بنا: 300 متر 2 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-115
فروش آپارتمان شمال دهخدا نوشهر 410000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 117 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
کد ملک: f-114
معاوضه با نوشهر
فروش آپارتمان در سنگتجن نوشهر 600000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 125 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت

کانال املاک مسکن