بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با فروش ویلا مبله لوکس خیرود نوشهر
کد ملک: f-622
ویلا مبله
فروش ویلا مبله لوکس خیرود نوشهر 3000000000 تومان
زمین: 1050 متر بنا: 330 متر 3 خواب 3 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سوپر لوکس در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-614
فروش ویلا سوپر لوکس در لتینگان نوشهر 1700000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 260 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس مبله فروش سردآبرود چالوس
کد ملک: f-610
فروش ویلا دوبلکس مبله فروش سردآبرود چالوس 500000000 تومان
زمین: 1156 متر بنا: 80 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با معاوضه ویلا باغ در شمال نوشهر سنگتجن
کد ملک: f-579
معاوضه با آپارتمان
معاوضه ویلا باغ در شمال نوشهر سنگتجن 950000000 تومان
زمین: 1050 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 18 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا نوساز سه خوابه در چلندر
کد ملک: f-553
ویلا نوساز
خرید ویلا نوساز سه خوابه در چلندر 1100000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی کردیکلا نوشهر
کد ملک: f-492
معاوضه با ملک ماشین
ویلا فروشی کردیکلا نوشهر 800000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 320 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغچه در شمال امیررود نوشهر
کد ملک: f-477
معاوضه با آپارتمان
فروش ویلا باغچه در شمال امیررود نوشهر 900000000 تومان
زمین: 355 متر بنا: 180 متر 3 خواب 1 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ويلايي فرمانداری نوشهر
کد ملک: f-475
فروش ويلايي فرمانداری نوشهر 650000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 160 متر ٢ خواب ١ سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ويلا لب دريا 700 متری
کد ملک: f-473
فروش ويلا لب دريا 700 متری 1400000000 تومان
زمین: ٧٠٠ متر بنا: ٢٨٠ متر ٤ خواب ٤ سرویس ١ سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا تریبلکس در سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-463
ویلا شرایطی
فروش ویلا تریبلکس در سی سنگان نوشهر 950000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 270 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سه خوابه در چلندر نوشهر
کد ملک: f-439
ویلا دوبلکس
فروش ویلا سه خوابه در چلندر نوشهر 1700000000 تومان
زمین: 585 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی در سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-404
شهرک خصوصی
فروش ویلا شهرکی در سی سنگان نوشهر 880000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای شیک در کردیلا نوشهر
کد ملک: f-397
فروش ویلای شیک در کردیلا نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 320 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 270 متری در چلندر
کد ملک: f-391
ویلا دوبلکس
فروش ویلا 270 متری در چلندر 1100000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 110 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 180 متری در شمع جاران
کد ملک: f-381
ویلا نوساز
فروش ویلا 180 متری در شمع جاران 1100000000 تومان
زمین: 240 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا ساحلی فروشی ملکار نوشهر شمال
کد ملک: f-380
ویلا ساحلی فروشی ملکار نوشهر شمال 650000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 150 متر 2 خواب 2 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو خوابه در انارور نوشهر
کد ملک: f-378
ویلا شهرکی
فروش ویلا دو خوابه در انارور نوشهر 340000000 تومان
زمین: 375 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در صلاح الدین کلا نوشهر
کد ملک: f-377
چهار خوابه
فروش ویلا در صلاح الدین کلا نوشهر 950000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 400 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت

کانال املاک مسکن