بروزرسانی چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با فروش ویلا سه خوابه در چلندر نوشهر
کد ملک: f-439
ویلا دوبلکس
فروش ویلا سه خوابه در چلندر نوشهر 820000000 تومان
زمین: 585 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی در سی سنگان نوشهر
کد ملک: f-404
شهرک خصوصی
فروش ویلا شهرکی در سی سنگان نوشهر 880000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای شیک در کردیلا نوشهر
کد ملک: f-397
فروش ویلای شیک در کردیلا نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 320 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 270 متری در چلندر
کد ملک: f-391
ویلا دوبلکس
فروش ویلا 270 متری در چلندر 920000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 110 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 180 متری در شمع جاران
کد ملک: f-381
ویلا نوساز
فروش ویلا 180 متری در شمع جاران 1100000000 تومان
زمین: 240 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا ساحلی فروشی ملکار نوشهر شمال
کد ملک: f-380
ویلا ساحلی فروشی ملکار نوشهر شمال 650000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 150 متر 2 خواب 2 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو خوابه در انارور نوشهر
کد ملک: f-378
ویلا شهرکی
فروش ویلا دو خوابه در انارور نوشهر 340000000 تومان
زمین: 375 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در صلاح الدین کلا نوشهر
کد ملک: f-377
چهار خوابه
فروش ویلا در صلاح الدین کلا نوشهر 950000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 400 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو واحد ویلایی در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-375
ویلا لوکس
فروش دو واحد ویلایی در رادیو دریا چالوس 1800000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 300 متر 5 خواب 4 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی در چلندر نوشهر
کد ملک: f-373
فروش ویلا شهرکی در چلندر نوشهر 860000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 140 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 3 خوابه در سی سنگان
کد ملک: f-371
تریبلکس
فروش ویلا 3 خوابه در سی سنگان 1200000000 تومان
زمین: 560 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو واحد ویلا در چالوس
کد ملک: f-367
شخصی ساز
فروش دو واحد ویلا در چالوس 600000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 94 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا تریبلکس در کمربندی نوشهر
کد ملک: f-365
شخصی ساز
فروش ویلا تریبلکس در کمربندی نوشهر 560000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 215 متر 3 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو خوابه در چالوس
کد ملک: f-348
معاوضه می شود
فروش ویلا دو خوابه در چالوس 950000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دو خوابه دوبلکس در نوشهر
کد ملک: f-345
دو خوابه
ویلا دو خوابه دوبلکس در نوشهر 710000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 145 متر 2 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش تجاری در مجتمع الماس قو
کد ملک: f-342
معاوضه با تهران
فروش تجاری در مجتمع الماس قو 1800000000 تومان
زمین: 8000 متر بنا: 22 متر - 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شخصی ساز هلستان نوشهر
کد ملک: f-341
معاوضه می شود
فروش ویلا شخصی ساز هلستان نوشهر 940000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نقلی در آبندانک نوشهر
کد ملک: f-333
شخصی ساز
فروش ویلا نقلی در آبندانک نوشهر 1300000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 300 متر 4 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت

کانال املاک مسکن