بروزرسانی دوشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس در سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-199
ویلا ارزان
فروش ویلا دوبلکس در سنگتجن نوشهر 500000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با  ویلای شیک در ملکار دهکده سبز نوشهر
کد ملک: f-160
ویلا شهرکی
ویلای شیک در ملکار دهکده سبز نوشهر 690000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 170 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای شیک در منطقه مزگاه نوشهر
کد ملک: f-100
فروش ویلای شیک در منطقه مزگاه نوشهر 760000000 تومان
زمین: 267 متر بنا: 260 متر 4 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در کشکسرا  نوشهر 300 متری
کد ملک: f-96
ویو جنگل
فروش ویلا در کشکسرا نوشهر 300 متری 850000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 186 متر 3 خواب 2 سرویس 9 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ییلاقی در منطقه کجور نوشهر
کد ملک: 407
معاوضه با نوشهر
فروش ویلای ییلاقی در منطقه کجور نوشهر 550000000 تومان
زمین: 2000 متر بنا: 135 متر 2 خواب 1 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای شیک در چلک نوشهر
کد ملک: f-78
فروش ویلای شیک در چلک نوشهر 1500000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش باغ ویلای بزرگ در شمال نوشهر
کد ملک: f-75
فروش باغ ویلای بزرگ در شمال نوشهر 18000000000 تومان
زمین: 5530 متر بنا: 550 متر 4 خواب 3 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید و فروش ویلا در سنگتو نوشهر
کد ملک: f-66
خرید و فروش ویلا در سنگتو نوشهر 920000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 180 متر 2 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی 220 متر در سنگتو نوشهر
کد ملک: f-61
ویلا فروشی 220 متر در سنگتو نوشهر 850000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 160 متر 3 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در شمال خیرود
کد ملک: f-59
فروش ویلا در شمال خیرود 890000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا در کلاگر مزگاه نوشهر
کد ملک: f-53
ویلا فلت
خرید ویلا در کلاگر مزگاه نوشهر 920000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا در مازندران نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-51
خرید ویلا در مازندران نیرنگ نوشهر 700000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای فلت در نوشهر نیرنگ 100 متری
کد ملک: f-33
فروش ویلای فلت در نوشهر نیرنگ 100 متری 600000000 تومان
زمین: 235 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در سنگتجن نوشهر 220 متری
کد ملک: f-30
ویلا فلت
فروش ویلا در سنگتجن نوشهر 220 متری 450000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا بلوار امام رضا نوشهر
کد ملک: f-28
ویلا ارزان
فروش ویلا بلوار امام رضا نوشهر 750000000 تومان
زمین: 190 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 13 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در نمک آبرود شمال
کد ملک: f-27
معاوضه با تهران
فروش ویلا در نمک آبرود شمال 3700000000 تومان
زمین: 454 متر بنا: 320 متر 3 خواب 2 سرویس 16 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای فلت در نیرنگ نوشهر 210 متری
کد ملک: f-26
ویلا فلت
فروش ویلای فلت در نیرنگ نوشهر 210 متری 510000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 16 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی ونوش نوشهر
کد ملک: f-23
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرکی ونوش نوشهر 950000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 240 متر 3 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت

کانال املاک مسکن