بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
ویلا
کد ملک: f-233
معاوضه می شود
فروش ویلای فلت شیک ونوش نوشهر 750000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 140 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 549
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرک ویو جنگل در ونوش نوشهر 840000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 200 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-205
ویلا شهری
فروش ویلا در شهید قدرتی کوچه کوکب نوشهر 900000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-202
ویلای ارزان
فروش ویلا شوفسکاج نوشهر 480000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-199
ویلا ارزان
فروش ویلا دوبلکس در سنگتجن نوشهر 500000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-195
معاوضه با نوشهر
فروش ویلا دوبلکس هفت تیر نوشهر 360000000 تومان
زمین: 203 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-173
ویلا نوساز
خرید ویلای نوساز در بندپی نوشهر 820000000 تومان
زمین: 225 متر بنا: 165 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-172
معاوضه با تهران
فروش ویلا در شهرک فرهنگیان شمال 850000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 170 متر 2 خواب 3 سرویس 17 سال ساخت
کد ملک: f-169
ویلا فلت
فروش ویلا فلت کهنه سرا نوشهر 350000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-150
ویلای نیمه ساخته در نوشهر خیابان فرمانداری 320000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-174
ویلا ساحلی
ویلای ساحلی در مزگا نوشهر 5100000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-125
فروش ویلا در مزگاه کلاگر 600000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 190 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-123
فروش ویلا در مزگاه شهرک نوروزی 850000000 تومان
زمین: 206 متر بنا: 155 متر 2 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-118
ویلا جنگلی
خرید ویلا در شمال مزگاه نوشهر 2100000000 تومان
زمین: 2700 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-105
فروش ویلا در نوشهر در لتینگان 930000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 360 متر 3 خواب 2 سرویس 6 سال ساخت
کد ملک: f-102
ویلا فروشی در مزگاه نوشهر 820000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 175 متر 3 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-98
فروش ویلای ساحلی در نوشهر 25000000000 تومان
زمین: 9000 متر بنا: 170 متر 5 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-97
معاوضه با تهران
فروش ویلای ساحلی در چلندر نوشهر 3900000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 320 متر 3 خواب 3 سرویس 3 سال ساخت

کانال املاک مسکن