بروزرسانی یکشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ویلا
کد ملک: f-828
ویلا ویو جنگل
ویلا شهرکی مزگاه 500 متری 6100000000 تومان
زمین: 1200 متر بنا: 500 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-827
ویلا جنگلی
ویلا جنگلی دوبلکس 150 متری بندپی 750000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-814
ویلا نوساز
ویلا 330 متری پنج خوابه مزگاه 1700000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 330 متر 5 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-813
ویلا سه خوابه
ویلا بندپی نوشهر 170 متری 950000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-812
ویلا نوساز
ویلا 210 متری مزگاه نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 210 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-807
فروش ویلا 170 متری مارگیرده نوشهر 750000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-802
ویلا نوساز
فروش ویلا 302 متری تازه آباد نوشهر 850000000 تومان
زمین: 190 متر بنا: 302 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-799
ویلا 300 متری نوشهر 4 خواب 2200000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 300 متر 4 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-798
ویلا 170 متری امیرود نوشهر فروشی 950000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-795
فروش ویلا 225 متری لتینگان نوشهر 1600000000 تومان
زمین: 245 متر بنا: 225 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-794
ویلا شهرکی
ویلا شهرکی 220 متری لتینگان نوشهر 2200000000 تومان
زمین: 380 متر بنا: 220 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-793
ویلا 200 متری امیرود نوشهر نو ساز 1350000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-792
ویلا نوساز
ویلا 200 متری درزیکلا نوشهر 850000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-791
ویلا سه خوابه
ویلا 220 متری نوساز مزگاه شمال نوشهر 950000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-790
ویلا نوساز
ویلا فروش 220 متری سه خوابه مزگاه 1350000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-789
ویلا نوساز
ویلا 250 متری چهار خوابه مزگاه 1500000000 تومان
زمین: 460 متر بنا: 250 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-788
ویلا باغچه 210 متری مزگاه نوشهر 450000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: f-786
ویلا سه خوابه
فروش ویلا 150 متری بین نوشهر چالوس 550000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 150 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت

کانال املاک مسکن