بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با فروش ویلا دو طبقه تازه آباد شمال
کد ملک: f-932
ویلا دو واحده
فروش ویلا دو طبقه تازه آباد شمال 690000000 تومان
زمین: 201 متر بنا: 165 متر 3 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی تازه آباد دوبلکس
کد ملک: f-919
ویلا فروشی تازه آباد دوبلکس 750000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نوساز جنگلی علی آباد عسگرخان
کد ملک: f-918
ویلا نوساز جنگلی علی آباد عسگرخان 1300000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو طبقه تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-914
فروش ساختمان دو طبقه تازه آباد نوشهر 950000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا امیررود نوشهر تریبلکس
کد ملک: f-911
ویلا جنگلی
خرید ویلا امیررود نوشهر تریبلکس 1450000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شمال دوبلکس فروشی نوشهر
کد ملک: f-903
ویلا نوساز
ویلا شمال دوبلکس فروشی نوشهر 750000000 تومان
زمین: 215 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نقلی نوساز نیرنگ فروشی
کد ملک: f-902
معاوضه با زمین
ویلا نقلی نوساز نیرنگ فروشی 760000000 تومان
زمین: 140 متر بنا: 150 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با تهاتر ویلا با آپارتمان نوشهر
کد ملک: f-901
معاوضه با آپارتمان
تهاتر ویلا با آپارتمان نوشهر 550000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا چهار خوابه -خیرود
کد ملک: f-899
فروش ویلا چهار خوابه -خیرود 1200000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 230 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی نوشهر - دریانوردان
کد ملک: f-898
ویلا شهرکی نوشهر - دریانوردان 4900000000 تومان
زمین: 720 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا  شیک شمال - مزگاه
کد ملک: f-897
ویلا لوکس
ویلا شیک شمال - مزگاه 2800000000 تومان
زمین: 630 متر بنا: 370 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز-شوفسکاج
کد ملک: f-895
فروش ویلا نوساز-شوفسکاج 980000000 تومان
زمین: 235 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلای دوبلکس ارزان -شمع جاران
کد ملک: f-895
قیمت مناسب
خرید ویلای دوبلکس ارزان -شمع جاران 570000000 تومان
زمین: 160 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  دو طبقه -دزدک
کد ملک: f-894
فروش ویلا دو طبقه -دزدک 1100000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 140 متر 2 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس نوشهر-درزیکلا
کد ملک: f-893
ویلا دوبلکس
فروش ویلا دوبلکس نوشهر-درزیکلا 890000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 145 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس - نخ شمال نوشهر
کد ملک: f-892
فروش ویلا دوبلکس - نخ شمال نوشهر 850000000 تومان
زمین: 290 متر بنا: 150 متر 3 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کنار جنگل سیسنگان -شمال
کد ملک: f-890
ویلا جنگلی شمال
فروش ویلا کنار جنگل سیسنگان -شمال 1600000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحدی -کردیکلا
کد ملک: f-889
فروش ساختمان دو واحدی -کردیکلا 970000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت

کانال املاک مسکن