بروزرسانی دوشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با خرید ویلای دوبلکس ارزان -شمع جاران
کد ملک: f-895
قیمت مناسب
خرید ویلای دوبلکس ارزان -شمع جاران 570000000 تومان
زمین: 160 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  دو طبقه -دزدک
کد ملک: f-894
فروش ویلا دو طبقه -دزدک 920000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 140 متر 2 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس نوشهر-درزیکلا
کد ملک: f-893
ویلا دوبلکس
فروش ویلا دوبلکس نوشهر-درزیکلا 890000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 145 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس - نخ شمال نوشهر
کد ملک: f-892
فروش ویلا دوبلکس - نخ شمال نوشهر 850000000 تومان
زمین: 290 متر بنا: 150 متر 3 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در نوشهر -چلک
کد ملک: f-891
ویلا جنگلی
فروش ویلا در نوشهر -چلک 1400000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کنار جنگل سیسنگان -شمال
کد ملک: f-890
ویلا جنگلی شمال
فروش ویلا کنار جنگل سیسنگان -شمال 1600000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو واحدی -کردیکلا
کد ملک: f-889
فروش ساختمان دو واحدی -کردیکلا 970000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در گل شمال نوشهر 260 متری
کد ملک: f-888
فروش ویلا در گل شمال نوشهر 260 متری 1300000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای شیک در مزگا شمال
کد ملک: f-887
ویلا جنگلی
فروش ویلای شیک در مزگا شمال 1150000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا جنگلی مزگا نوشهر 310 متری
کد ملک: f-886
فروش ویلا جنگلی مزگا نوشهر 310 متری 1200000000 تومان
زمین: 310 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا نوشهر -لتینگان
کد ملک: f-884
ویلا نوساز
خرید ویلا نوشهر -لتینگان 1500000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 225 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  دوبلکس شهرکی نوشهر
کد ملک: f-872
ویلا سنددار
فروش ویلا دوبلکس شهرکی نوشهر 900000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 200 متر 2 خواب 1 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا  مدرن نوشهر سی سنگان
کد ملک: f-870
ویلا شهرکی
فروش ویلا مدرن نوشهر سی سنگان 3400000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 500 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فلت چالوس 110 متری
کد ملک: f-866
معاوضه با ماشین
فروش ویلا فلت چالوس 110 متری 800000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا در کندلوس نوشهر
کد ملک: f-864
ویلا مبله
خرید ویلا در کندلوس نوشهر 750000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 180 متر 2 خواب 1 سرویس 13 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در کردیکلا نوشهر
کد ملک: f-863
ویلا نوساز
فروش ویلا در کردیکلا نوشهر 780000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا شهرکی 330 متری نوشهر
کد ملک: f-859
ویلا سنددار
خرید ویلا شهرکی 330 متری نوشهر 1800000000 تومان
زمین: 410 متر بنا: 330 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش فوری ویلا دوبلکس هفت تیر
کد ملک: f-858
فروش فوری ویلا دوبلکس هفت تیر 750000000 تومان
زمین: 240 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت

کانال املاک مسکن