بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با فروش ویلا سه خوابه رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-686
فروش ویلا سه خوابه رادیو دریا چالوس 950000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 120 متر 2 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو ویلا شهرکی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-668
ویلا نوساز
فروش دو ویلا شهرکی لتینگان نوشهر 720000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا با شرایط وام با سند سنگتو نوشهر
کد ملک: f-667
شرایط وام دارد
ویلا با شرایط وام با سند سنگتو نوشهر 480000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس منطقه خوب لتینگان
کد ملک: f-666
فروش ویلا دوبلکس منطقه خوب لتینگان 590000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 170 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای سه خوابه نوساز شوفسکاج نوشهر
کد ملک: f-665
معاوضه با ماشین
فروش ویلای سه خوابه نوساز شوفسکاج نوشهر 550000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای دوبلکس 300 متری مزگاه
کد ملک: f-656
ویلای دو خوابه
فروش ویلای دوبلکس 300 متری مزگاه 450000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا سه خوابه مزگاه باغچه باغ ویو جنگل
کد ملک: f-655
ویلا سه خوابه مزگاه باغچه باغ ویو جنگل 750000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 175 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا تریبلکس قیمت مناسب لتینگان نوشهر
کد ملک: f-654
فروش ویلا تریبلکس قیمت مناسب لتینگان نوشهر 460000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرک کتی نوشهر 330 متری
کد ملک: f-653
فروش ویلا شهرک کتی نوشهر 330 متری 750000000 تومان
زمین: 333 متر بنا: 330 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ويلا كوچه افشين فروش فوری
کد ملک: f-652
ويلا كوچه افشين فروش فوری 380000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای مبله دزدک نوشهر
کد ملک: f-646
فروش مبله
فروش ویلای مبله دزدک نوشهر 500000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نوساز منطقه توریستی لتینگان
کد ملک: f-636
ویلا 4 خوابه
ویلا نوساز منطقه توریستی لتینگان 550000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 210 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای نوساز در نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-633
ویلا دو خوابه
فروش ویلای نوساز در نیرنگ نوشهر 270000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 170 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نوساز شوفسکاج نوشهر فروشی
کد ملک: f-632
ویلا سه خوابه
ویلا نوساز شوفسکاج نوشهر فروشی 550000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلای نوساز ویلا نشین لتینگان مازندران
کد ملک: f-629
ویلای نوساز ویلا نشین لتینگان مازندران 450000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 180 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا شهرکی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-628
ویلا شهرکی
خرید ویلا شهرکی لتینگان نوشهر 850000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 175 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی مهندسی ساخت لتینگان
کد ملک: f-627
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرکی مهندسی ساخت لتینگان 1700000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 280 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای لوکس شهرکی در شمال
کد ملک: f-625
معاوضه با تهران
فروش ویلای لوکس شهرکی در شمال 8000000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 750 متر 5 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت

کانال املاک مسکن