بروزرسانی چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرک کتی نوشهر 330 متری
کد ملک: f-653
فروش ویلا شهرک کتی نوشهر 330 متری 750000000 تومان
زمین: 333 متر بنا: 330 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ويلا كوچه افشين فروش فوری
کد ملک: f-652
ويلا كوچه افشين فروش فوری 380000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای مبله دزدک نوشهر
کد ملک: f-646
فروش مبله
فروش ویلای مبله دزدک نوشهر 500000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نوساز منطقه توریستی لتینگان
کد ملک: f-636
ویلا 4 خوابه
ویلا نوساز منطقه توریستی لتینگان 550000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 210 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای نوساز در نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-633
ویلا دو خوابه
فروش ویلای نوساز در نیرنگ نوشهر 270000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 170 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نوساز شوفسکاج نوشهر فروشی
کد ملک: f-632
ویلا سه خوابه
ویلا نوساز شوفسکاج نوشهر فروشی 550000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلای نوساز ویلا نشین لتینگان مازندران
کد ملک: f-629
ویلای نوساز ویلا نشین لتینگان مازندران 450000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 180 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا شهرکی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-628
ویلا شهرکی
خرید ویلا شهرکی لتینگان نوشهر 850000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 175 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی مهندسی ساخت لتینگان
کد ملک: f-627
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرکی مهندسی ساخت لتینگان 1700000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 280 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای لوکس شهرکی در شمال
کد ملک: f-625
معاوضه با تهران
فروش ویلای لوکس شهرکی در شمال 8000000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 750 متر 5 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروش فوری لتینگان190 متری
کد ملک: f-623
ویلا سه خوابه
ویلا فروش فوری لتینگان190 متری 510000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 190 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس دو خوابه لتینگان شمال
کد ملک: f-621
فروش ویلا دوبلکس دو خوابه لتینگان شمال 550000000 تومان
زمین: 380 متر بنا: 170 متر 2 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با یک ویلای نوساز 3 خوابه جهت فروش لتینگان
کد ملک: f-620
ویلا نوساز
یک ویلای نوساز 3 خوابه جهت فروش لتینگان 650000000 تومان
زمین: 240 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سوپر لوکس در منطقه توریستی نوشهر
کد ملک: f-619
فروش ویلا سوپر لوکس در منطقه توریستی نوشهر 2000000000 تومان
زمین: 780 متر بنا: 350 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی فروشی در لتینگان
کد ملک: f-618
ویلا شهرکی
ویلا شهرکی فروشی در لتینگان 550000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو دستگاه ویلایی منطقه توریستی نوشهر
کد ملک: f-617
فروش دو دستگاه ویلایی منطقه توریستی نوشهر 860000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی لتینگان شمال نوشهر
کد ملک: f-615
ویلا شهرکی
ویلا شهرکی لتینگان شمال نوشهر 1500000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 250 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نوساز فروشی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-613
ویلا نوساز
ویلا نوساز فروشی لتینگان نوشهر 630000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن