بروزرسانی دوشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با فروش دو دستگاه ویلایی منطقه توریستی نوشهر
کد ملک: f-617
فروش دو دستگاه ویلایی منطقه توریستی نوشهر 860000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی لتینگان شمال نوشهر
کد ملک: f-615
ویلا شهرکی
ویلا شهرکی لتینگان شمال نوشهر 1500000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 250 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نوساز فروشی لتینگان نوشهر
کد ملک: f-613
ویلا نوساز
ویلا نوساز فروشی لتینگان نوشهر 630000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا مدرن در شهرک دشت نور
کد ملک: f-611
ویلا مدرن در شهرک دشت نور 2100000000 تومان
زمین: 537 متر بنا: 240 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فلت سنگسرا نوشهر
کد ملک: f-601
معاوضه با آپارتمان
فروش ویلا فلت سنگسرا نوشهر 420000000 تومان
زمین: 265 متر بنا: ۱۶۰ متر 3 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا عباس آباد ویلا شهرکی
کد ملک: f-597
فروش ویلا عباس آباد ویلا شهرکی 250000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 120 متر 1 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای نقلی قیمت مناسب نجارده
کد ملک: f-592
فروش ویلای نقلی قیمت مناسب نجارده 140000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلای نوساز در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-582
ویلا نوساز
خرید ویلای نوساز در تازه آباد نوشهر 198000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ويلا نوشهر امیرود فوري فروشي
کد ملک: f-569
ویلا 4 خوابه
ويلا نوشهر امیرود فوري فروشي 460000000 تومان
زمین: 255 متر بنا: 170 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلای فروشی در نوشهر - مزگاه شمال
کد ملک: f-565
ویلای فروشی در نوشهر - مزگاه شمال 800000000 تومان
زمین: ۴۰۰متر متر بنا: ۲۰۰ متر ۳ خواب ۱ سرویس ۳سال سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا مهندسی ساز لوکس
کد ملک: f-564
ویلا نوساز
ویلا مهندسی ساز لوکس 550000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی امیرود نوشهر
کد ملک: f-545
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرکی امیرود نوشهر 700000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 250 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای 256 متری شیک کردیکلا
کد ملک: f-544
فروش ویلای 256 متری شیک کردیکلا 580000000 تومان
زمین: 256 متر بنا: 218 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا قیمت مناسب در نوشهر سنگتجن
کد ملک: f-541
ویلا ارزان
ویلا قیمت مناسب در نوشهر سنگتجن 240000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا فول مبله لتینگان نوشهر
کد ملک: f-514
ویلا شهرکی
فروش ویلا فول مبله لتینگان نوشهر 2800000000 تومان
زمین: 900 متر بنا: 400 متر 4 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلای شیک 3 خوابه نوساز امیرود
کد ملک: f-513
ویلا نوساز
ویلای شیک 3 خوابه نوساز امیرود 600000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا چلک نوشهر مازندران
کد ملک: f-501
معاوضه با تهران
فروش ویلا چلک نوشهر مازندران 600000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 110 متر 1 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ارزان نوساز کردیکلا
کد ملک: f-493
ویلا نوساز
فروش ویلای ارزان نوساز کردیکلا 350000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن