بروزرسانی دوشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با ویلا سه خوابه شهرکی بندپی نوشهر
کد ملک: f-853
ویلا شهرکی
ویلا سه خوابه شهرکی بندپی نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 160 متر 3 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا آرام شمال نوشهر
کد ملک: f-852
ویلا مبله فروش
خرید ویلا آرام شمال نوشهر 2100000000 تومان
زمین: 380 متر بنا: 220 متر 3 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا لوکس نوشهر معاوضه با تهران
کد ملک: f-851
معاوضه با تهران
فروش ویلا لوکس نوشهر معاوضه با تهران 2500000000 تومان
زمین: 580 متر بنا: 378 متر 3 خواب 3 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش فوری ویلا درزیکلا 400 متری
کد ملک: f-847
ویلا باغ
فروش فوری ویلا درزیکلا 400 متری 1200000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 180 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دوبلکس مزگاه نوشهر 200 متری
کد ملک: f-846
ویلا با سند
ویلا دوبلکس مزگاه نوشهر 200 متری 1800000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرک نوروزی مزگاه ویو جنگل
کد ملک: f-845
ویلا شهرک نوروزی مزگاه ویو جنگل 4100000000 تومان
زمین: 1100 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 17 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا با زمین بزرگ علی آباد نوشهر
کد ملک: f-844
ویلا با زمین بزرگ علی آباد نوشهر 1400000000 تومان
زمین: 750 متر بنا: 160 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا باغ شمال مزگاه 700 متری
کد ملک: f-843
ویلا باغ شمال مزگاه 700 متری 1600000000 تومان
زمین: 700 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 17 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دوبلکس تازه آباد نوشهر نوساز
کد ملک: f-842
ویلا دوبلکس تازه آباد نوشهر نوساز 850000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 147 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا استخر دار نوشهر 300 متری
کد ملک: f-840
ویلا 4 خوابه
خرید ویلا استخر دار نوشهر 300 متری 3400000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 300 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شمال لوکس امیررود 440 متری
کد ملک: f-839
ویلا 5 خوابه
ویلا شمال لوکس امیررود 440 متری 2850000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 440 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز 180 متری لتینگان نوشهر
کد ملک: f-835
ویلا نوساز
فروش ویلا نوساز 180 متری لتینگان نوشهر 1900000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا  فروشی  نوشهر مزگاه پشتوان 200 متری
کد ملک: f-834
ویلا فروشی نوشهر مزگاه پشتوان 200 متری 1200000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 200 متر 3 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش فوری ویلا مزگاه نوشهر کلاگر
کد ملک: f-830
فروش فوری ویلا مزگاه نوشهر کلاگر 1800000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 250 متری بندپی نوشهر
کد ملک: f-829
ویلا جنگلی
فروش ویلا 250 متری بندپی نوشهر 1950000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی مزگاه 500 متری
کد ملک: f-828
ویلا ویو جنگل
ویلا شهرکی مزگاه 500 متری 6100000000 تومان
زمین: 1200 متر بنا: 500 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا جنگلی دوبلکس 150 متری بندپی
کد ملک: f-827
ویلا جنگلی
ویلا جنگلی دوبلکس 150 متری بندپی 750000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 330 متری پنج خوابه مزگاه
کد ملک: f-814
ویلا نوساز
ویلا 330 متری پنج خوابه مزگاه 2900000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 330 متر 5 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن