بروزرسانی دوشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با فروش ویلا در لتینگان نوشهر
کد ملک: f-47
ویلا دوبلکس
فروش ویلا در لتینگان نوشهر 310000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا تریبلکس در نوشهر شوفسکاج
کد ملک: f-40
فروش ویلا تریبلکس در نوشهر شوفسکاج 920000000 تومان
زمین: 285 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در کندلوس کجور
کد ملک: f-34
ویلا ییلاقی
فروش ویلا در کندلوس کجور 290000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ساحلی در چالوس
کد ملک: f-31
ویلای ساحلی
فروش ویلای ساحلی در چالوس 6000000000 تومان
زمین: 1300 متر بنا: 400 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در شهرک فرهنگیان نوشهر
کد ملک: f-15
ویلا شهرکی
فروش ویلا در شهرک فرهنگیان نوشهر 810000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 220 متر 2 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در نی رنگ نوشهر
کد ملک: f-5
ویلا روستایی
فروش ویلا در نی رنگ نوشهر 470000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت

کانال املاک مسکن