بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با ویلا باغ شمال مزگاه 700 متری
کد ملک: f-843
ویلا باغ شمال مزگاه 700 متری 1600000000 تومان
زمین: 700 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 17 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دوبلکس تازه آباد نوشهر نوساز
کد ملک: f-842
ویلا دوبلکس تازه آباد نوشهر نوساز 850000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 147 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا استخر دار نوشهر 300 متری
کد ملک: f-840
ویلا 4 خوابه
خرید ویلا استخر دار نوشهر 300 متری 1700000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 220 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شمال لوکس امیررود 440 متری
کد ملک: f-839
ویلا 5 خوابه
ویلا شمال لوکس امیررود 440 متری 2850000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 440 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز 180 متری لتینگان نوشهر
کد ملک: f-835
ویلا نوساز
فروش ویلا نوساز 180 متری لتینگان نوشهر 1900000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا  فروشی  نوشهر مزگاه پشتوان 200 متری
کد ملک: f-834
ویلا فروشی نوشهر مزگاه پشتوان 200 متری 1200000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 200 متر 3 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش فوری ویلا مزگاه نوشهر کلاگر
کد ملک: f-830
فروش فوری ویلا مزگاه نوشهر کلاگر 1800000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 250 متری بندپی نوشهر
کد ملک: f-829
ویلا جنگلی
فروش ویلا 250 متری بندپی نوشهر 1950000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی مزگاه 500 متری
کد ملک: f-828
ویلا ویو جنگل
ویلا شهرکی مزگاه 500 متری 6100000000 تومان
زمین: 1200 متر بنا: 500 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا جنگلی دوبلکس 150 متری بندپی
کد ملک: f-827
ویلا جنگلی
ویلا جنگلی دوبلکس 150 متری بندپی 750000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 330 متری پنج خوابه مزگاه
کد ملک: f-814
ویلا نوساز
ویلا 330 متری پنج خوابه مزگاه 2900000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 330 متر 5 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 210 متری مزگاه نوشهر
کد ملک: f-812
ویلا نوساز
ویلا 210 متری مزگاه نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 210 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 170 متری مارگیرده نوشهر
کد ملک: f-807
فروش ویلا 170 متری مارگیرده نوشهر 850000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 302 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-802
ویلا نوساز
فروش ویلا 302 متری تازه آباد نوشهر 850000000 تومان
زمین: 190 متر بنا: 302 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 300 متری نوشهر 4 خواب
کد ملک: f-799
ویلا 300 متری نوشهر 4 خواب 2200000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 300 متر 4 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 225 متری لتینگان نوشهر
کد ملک: f-795
فروش ویلا 225 متری لتینگان نوشهر 1600000000 تومان
زمین: 245 متر بنا: 225 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی 220 متری لتینگان نوشهر
کد ملک: f-794
ویلا شهرکی
ویلا شهرکی 220 متری لتینگان نوشهر 2200000000 تومان
زمین: 380 متر بنا: 220 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 200 متری امیررود نوشهر نو ساز
کد ملک: f-793
ویلا 200 متری امیررود نوشهر نو ساز 1350000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن