بروزرسانی دوشنبه - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
ویلا
کد ملک: f-268
فروش ویلا لوکس در ونوش 810000000 تومان
زمین: 265 متر بنا: 240 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-261
معاوضه با تهران
فروش ویلا در درزیکلا نوشهر 850000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 170 متر 4 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-258
ویو جنگل
فروش ویلا با متریال عالی در نجارده نوشهر 5000000000 تومان
زمین: 1250 متر بنا: 700 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-257
ویلا نوساز
فروش ویلا دوبلکس در بندپی پای کوه 900000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 190 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-244
فروش ویلا نوساز نوشهر کشکسرا 560000000 تومان
زمین: 189 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-199
ویلا ارزان
فروش ویلا دوبلکس در سنگتجن نوشهر 500000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-96
ویو جنگل
فروش ویلا در کشکسرا نوشهر 300 متری 850000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 186 متر 3 خواب 2 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: 407
معاوضه با نوشهر
فروش ویلای ییلاقی در منطقه کجور نوشهر 550000000 تومان
زمین: 2000 متر بنا: 135 متر 2 خواب 1 سرویس 14 سال ساخت
کد ملک: f-78
فروش ویلای شیک در چلک نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-75
فروش باغ ویلای بزرگ در شمال نوشهر 18000000000 تومان
زمین: 5530 متر بنا: 550 متر 4 خواب 3 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-53
ویلا فلت
خرید ویلا در کلاگر مزگاه نوشهر 920000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
کد ملک: f-33
فروش ویلای فلت در نوشهر نیرنگ 100 متری 600000000 تومان
زمین: 235 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-30
ویلا فلت
فروش ویلا در سنگتجن نوشهر 220 متری 390000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: f-28
ویلا ارزان
فروش ویلا بلوار امام رضا نوشهر 720000000 تومان
زمین: 190 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 13 سال ساخت
کد ملک: f-23
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرکی ونوش نوشهر 950000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 240 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-22
ویلای ارزان
فروش ویلا در سنگتجن شمال نوشهر 350000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 120 متر 3 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-14
ویلا مبله
فروش ویلا عدالت دادگستری نوشهر 2600000000 تومان
زمین: 501 متر بنا: 320 متر 3 خواب 1 سرویس ۳ سال ساخت
کد ملک: f-1
ویلا شهرکی
ویلای چشم انداز جنگل نوشهر 2400000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 280 متر 3 خواب 3 سرویس 9 سال ساخت

کانال املاک مسکن