بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با ویلا 200 متری درزیکلا نوشهر
کد ملک: f-792
ویلا نوساز
ویلا 200 متری درزیکلا نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 220 متری نوساز مزگاه شمال نوشهر
کد ملک: f-791
ویلا سه خوابه
ویلا 220 متری نوساز مزگاه شمال نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروش 220 متری سه خوابه مزگاه
کد ملک: f-790
ویلا نوساز
ویلا فروش 220 متری سه خوابه مزگاه 1550000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 250 متری چهار خوابه مزگاه
کد ملک: f-789
ویلا نوساز
ویلا 250 متری چهار خوابه مزگاه 1650000000 تومان
زمین: 460 متر بنا: 250 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا باغچه 210 متری مزگاه نوشهر
کد ملک: f-788
ویلا باغچه 210 متری مزگاه نوشهر 600000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 150 متری بین نوشهر چالوس
کد ملک: f-786
ویلا سه خوابه
فروش ویلا 150 متری بین نوشهر چالوس 710000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 150 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نقلی قیمت مناسب تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-784
ویلا ارزان قیمت
ویلا نقلی قیمت مناسب تازه آباد نوشهر 405000000 تومان
زمین: 120 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فلت 200 متری مزگاه نوشهر
کد ملک: f-778
ویلا مبله
ویلا فلت 200 متری مزگاه نوشهر 600000000 تومان
زمین: 240 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 370 متری شهرکی چلک
کد ملک: f-776
ویلا جنگلی
فروش ویلا 370 متری شهرکی چلک 3000000000 تومان
زمین: 560 متر بنا: 370 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 170 متری دوبلکس نوشهر سنگتو
کد ملک: f-766
ویلا 170 متری دوبلکس نوشهر سنگتو 750000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا محله خوب چالوس رادیو دریا
کد ملک: f-756
ویلا دوبلکس
فروش ویلا محله خوب چالوس رادیو دریا 900000000 تومان
زمین: 334 متر بنا: 185 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا تریبلکس پنج خوابه منطقه توریستی مزگاه
کد ملک: f-745
ویلا شمال
ویلا تریبلکس پنج خوابه منطقه توریستی مزگاه 2500000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 300 متر 5 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغ شمال نوشهر
کد ملک: f-744
ویلا جنگلی
فروش ویلا باغ شمال نوشهر 14000000000 تومان
زمین: 4000 متر بنا: هزا متر 7 خواب 5 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شمال نوشهر
کد ملک: f-748
ویلا پای کوه
فروش ویلا شمال نوشهر 5500000000 تومان
زمین: 5000 متر بنا: 800 متر 5 خواب 6 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا میلیاردی شمال Villa selling Nowshahr
کد ملک: f-740
ویلا میلیاردی شمال Villa selling Nowshahr 4200000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 500 متر 4 خواب 3 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز مارگیرده نوشهر شمال
کد ملک: f-737
ویلا نوساز
فروش ویلا نوساز مارگیرده نوشهر شمال 1150000000 تومان
زمین: 190 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی بندپی210 متری
کد ملک: f-735
ویلا شهرکی
ویلا فروشی بندپی210 متری 1300000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 210 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا جنگلی نوشهر مزگاه نوشهر
کد ملک: f-734
ویلا جنگلی
ویلا جنگلی نوشهر مزگاه نوشهر 2900000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 400 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن