بروزرسانی دوشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با ویلا 170 متری دوبلکس نوشهر سنگتو
کد ملک: f-766
ویلا 170 متری دوبلکس نوشهر سنگتو 750000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا محله خوب چالوس رادیو دریا
کد ملک: f-756
ویلا دوبلکس
فروش ویلا محله خوب چالوس رادیو دریا 900000000 تومان
زمین: 334 متر بنا: 185 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا نوساز کلید نخورده لتینگان نوشهر شمال
کد ملک: f-753
خرید ویلا نوساز کلید نخورده لتینگان نوشهر شمال 900000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 290 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا تریبلکس پنج خوابه منطقه توریستی مزگاه
کد ملک: f-745
ویلا شمال
ویلا تریبلکس پنج خوابه منطقه توریستی مزگاه 2500000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 300 متر 5 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغ شمال نوشهر
کد ملک: f-744
ویلا جنگلی
فروش ویلا باغ شمال نوشهر 14000000000 تومان
زمین: 4000 متر بنا: هزا متر 7 خواب 5 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شمال نوشهر
کد ملک: f-748
ویلا پای کوه
فروش ویلا شمال نوشهر 5500000000 تومان
زمین: 5000 متر بنا: 800 متر 5 خواب 6 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا جنگلی شمال نوشهر منطقه توریستی مزگاه
کد ملک: f-742
ویلا جنگلی شمال نوشهر منطقه توریستی مزگاه 1300000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا میلیاردی شمال Villa selling Nowshahr
کد ملک: f-740
ویلا میلیاردی شمال Villa selling Nowshahr 3000000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 500 متر 4 خواب 3 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نوساز مارگیرده نوشهر شمال
کد ملک: f-737
ویلا نوساز
فروش ویلا نوساز مارگیرده نوشهر شمال 850000000 تومان
زمین: 190 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا جنگلی نوشهر مزگاه نوشهر
کد ملک: f-734
ویلا جنگلی
ویلا جنگلی نوشهر مزگاه نوشهر 2500000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 400 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی هچیرود
کد ملک: f-731
فروش ویلا ساحلی هچیرود 7500000000 تومان
زمین: 1500 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی کلارآباد
کد ملک: f-729
ویلا ساحلی
فروش ویلا ساحلی کلارآباد 7800000000 تومان
زمین: 1700 متر بنا: 370 متر 4 خواب 3 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی شهرکی 650 متری
کد ملک: f-728
فروش ویلا ساحلی شهرکی 650 متری 8800000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 650 متر 7 خواب 8 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در کجور نوشهر جنگلی
کد ملک: f-724
ویلا نوساز
فروش ویلا در کجور نوشهر جنگلی 610000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغ نجارده نوشهر
کد ملک: f-723
ویلا نوساز
فروش ویلا باغ نجارده نوشهر 1900000000 تومان
زمین: 700 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ساحلی چلک نوشهر
کد ملک: f-719
ویلا ساحلی
فروش ویلای ساحلی چلک نوشهر 1800000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 260 متر 4 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ویو جنگل مزگاه نوشهر
کد ملک: f-717
فروش ویلا ویو جنگل مزگاه نوشهر 850000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 220 متر 2 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا لاکچری 450 متری نوشهر
کد ملک: f-715
فروش ویلا لاکچری 450 متری نوشهر 2500000000 تومان
زمین: 630 متر بنا: 450 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن