بروزرسانی دوشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
ویلا
کد ملک: f-463
ویلا شرایطی
فروش ویلا تریبلکس در سی سنگان نوشهر 750000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 270 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: a158
فروش ویلا اکازیون در انارور نوشهر 480000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 190 متر 4 خواب 3 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-459
فروش ویلا با ویو کوه در سی سنگان 720000000 تومان
زمین: 800 متر بنا: 230 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: a145
شهرک کتی
فروش ویلا شیک در انارور نوشهر 560000000 تومان
زمین: 380 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-439
ویلا دوبلکس
فروش ویلا سه خوابه در چلندر نوشهر 520000000 تومان
زمین: 585 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-438
فروش ویلا دو خوابه در لتینگان نوشهر 230000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-407
ویلا شهرکی
فروش ویلا دوبلکس در نخ شمال نوشهر 370000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 160 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-404
شهرک خصوصی
فروش ویلا شهرکی در سی سنگان نوشهر 480000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-397
فروش ویلای شیک در کردیلا نوشهر 900000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 320 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-392
ویلا ارزان
فروش ویلا فلت در چلندر نوشهر 320000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 160 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-388
ویلا ارزان
فروش ویلا کجور نوشهر منطقه ییلاقی 450000000 تومان
زمین: 355 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-380
ویلا ساحلی فروشی ملکار نوشهر شمال 650000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 150 متر 2 خواب 2 سرویس 7 سال ساخت
کد ملک: f-378
ویلا شهرکی
فروش ویلا دو خوابه در انارور نوشهر 290000000 تومان
زمین: 375 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
کد ملک: f-377
چهار خوابه
فروش ویلا در صلاح الدین کلا نوشهر 950000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 400 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-376
ویلا دوبلکس
فروش ویلا در پلاژ حسینی نوشهر 350000000 تومان
زمین: 157 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-375
ویلا لوکس
فروش دو واحد ویلایی در رادیو دریا چالوس 1000000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 300 متر 5 خواب 4 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-371
تریبلکس
فروش ویلا 3 خوابه در سی سنگان 8900000000 تومان
زمین: 560 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-367
شخصی ساز
فروش دو واحد ویلا در چالوس 310000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 94 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-366
معاوضه می شود
فروش ویلا نوساز در چالوس 630000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 567
معاوضه با تهران
فروش ویلای باغی در ونوش 7000 هزار متری 3500000000 تومان
زمین: 7000 متر بنا: 500 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-348
معاوضه می شود
فروش ویلا دو خوابه در چالوس 450000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-347
فروش ویلا مبله در توسکاتک نوشهر 220000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-346
ویلا دوبلکس
فروش ویلا با بهترین قیمت در ونوش نوشهر 470000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 175 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-345
دو خوابه
ویلا دو خوابه دوبلکس در نوشهر 450000000 تومان
زمین: 255 متر بنا: 145 متر 2 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: 560
معاوضه با تهران
فروش تجاری در مجتمع الماس قو 990000000 تومان
زمین: 8000 متر بنا: 22 متر - 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-339
معاوضه می شود
فروش ویلا در مزگاه نوشهر 530000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-338
فروش ویلا دوبلکس در سی سنگان نوشهر 510000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 155 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-337
ویلا شهرکی
فروش ویلا دوبلکس ملکار شمال نوشهر 950000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 270 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-335
ویلا دوبلکس
فروش ویلا سه خوابه دزدک نوشهر 460000000 تومان
زمین: 261 متر بنا: 191 متر 3 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
کد ملک: f-333
شخصی ساز
فروش ویلا نقلی در آبندانک نوشهر 750000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 300 متر 4 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-331
فروش ویلا دو طبقه مجزا در دهنو نوشهر 1300000000 تومان
زمین: 470 متر بنا: 360 متر 4 خواب 2 سرویس 11 سال ساخت
کد ملک: f-329
ویلا اقساطی
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر 490000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-322
ویلا دو واحده
فروش ویلا با دو واحد مجزا در چالوس 420000000 تومان
زمین: 290 متر بنا: 200 متر 4 خواب 2 سرویس 15 سال ساخت
کد ملک: f-313
ویلا مبله
فروش ویلا فلت در کدیر نوشهر 155000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-309
ویلا 4 خوابه
ویلا دوبلکس در رادیو دریا چالوس 830000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 220 متر 4 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
کد ملک: f-307
ویلا شهرکی
فروش ویلا چهار خوابه لتینگان نوشهر 700000000 تومان
زمین: 305 متر بنا: 200 متر 4 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-305
فروش ویلا دو خوابه در ونوش نوشهر 380000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 120 متر 2 خواب 2 سرویس 12 سال ساخت
کد ملک: f-303
ویلا لوکس
فروش ویلا در یکتاسرا نوشهر 400000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 130 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-292
ویلا مبله
فروش ویلا مبله در سی سنگان نوشهر 265000000 تومان
زمین: 252 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-291
ویلا لوکس
فروش ویلا در شمع جاران نوشهر 750000000 تومان
زمین: 414 متر بنا: 271 متر 5 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-287
ویلا لوکس
فروش ویلا شهرکی امیررود نوشهر 1500000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 350 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-286
ویلا نوساز
فروش ویلا نوساز ملاکلا نوشهر 680000000 تومان
زمین: 385 متر بنا: 220 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-284
ویلا ارزان
فروش ویلا در رادیو دریا چالوس 270000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 110 متر 1 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-282
ویلا ساحلی
فروش ویلا در سی سنگان نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 6 سال ساخت
کد ملک: f-278
ویلا نوساز
فروش ویلا در خیرود نوشهر 450000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 160 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-274
فروش ویلا لوکس در سی سنگان 550000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 209 متر 3 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-268
فروش ویلا لوکس در ونوش 810000000 تومان
زمین: 265 متر بنا: 240 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: a22
فروش ویلا در نخ شمال نوشهر 490000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 225 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-261
معاوضه با تهران
فروش ویلا در درزیکلا نوشهر 850000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 170 متر 4 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-258
ویو جنگل
فروش ویلا با متریال عالی در نجارده نوشهر 5000000000 تومان
زمین: 1250 متر بنا: 700 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-257
ویلا نوساز
فروش ویلا دوبلکس در بندپی پای کوه 500000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 190 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-254
معاوضه می شود
فروش ویلا در ونوش نوشهر 630000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 243 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: a13
فروش ویلا در کجور نوشهر 255000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-250
ویلا نوساز
فروش ویلای نوساز در شمال مزگا 620000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 205 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-249
ویلا ییلاقی
فروش ویلا مسکونی در کجور نوشهر مازندران 250000000 تومان
زمین: 254 متر بنا: 155 متر 3 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-245
فروش ویلا شیک در چلندر 500000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 157 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-244
فروش ویلا نوساز نوشهر کوشکسرا 350000000 تومان
زمین: 189 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-233
معاوضه می شود
فروش ویلای فلت شیک ونوش نوشهر 400000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 140 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 548
ویلا شهرکی
فروش ویلای دوبلکس شیک شهرکی نوشهر 390000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 20 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 549
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرک ویو جنگل در ونوش نوشهر 440000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 200 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-205
ویلا شهری
فروش ویلا در شهید قدرتی کوچه کوکب نوشهر 900000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-202
ویلای ارزان
فروش ویلا شوفسکاج نوشهر 380000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-199
ویلا ارزان
فروش ویلا دوبلکس در سنگتجن نوشهر 290000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-195
معاوضه با نوشهر
فروش ویلا در هفت تیر نوشهر 330000000 تومان
زمین: 203 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: f-173
ویلا نوساز
خرید ویلای نوساز در بندپی نوشهر 620000000 تومان
زمین: 225 متر بنا: 165 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-172
معاوضه با تهران
فروش ویلا در شهرک فرهنگیان شمال 550000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 170 متر 2 خواب 3 سرویس 17 سال ساخت
کد ملک: f-169
ویلا فلت
فروش ویلا فلت کهنه سرا نوشهر 350000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-150
ویلای نیمه ساخته در نوشهر خیابان فرمانداری 320000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 012
ویلا ساحلی
ویلای ساحلی در مزگا نوشهر 2200000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-125
فروش ویلا در مزگاه کلاگر 500000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 190 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-123
فروش ویلا در مزگاه شهرک نوروزی 675000000 تومان
زمین: 206 متر بنا: 155 متر 2 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-118
ویلا جنگلی
خرید ویلا در شمال مزگاه نوشهر 2100000000 تومان
زمین: 2700 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: 716
فروش ویلا در نوشهر در لتینگان 730000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 360 متر 3 خواب 2 سرویس 6 سال ساخت
کد ملک: f-102
ویلا فروشی در مزگاه نوشهر 620000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 175 متر 3 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-98
فروش ویلای ساحلی در نوشهر 25000000000 تومان
زمین: 9000 متر بنا: 170 متر 5 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-97
معاوضه با تهران
فروش ویلای ساحلی در چلندر نوشهر 3900000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 320 متر 3 خواب 3 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-96
معاوضه میشود
فروش ویلا در کوشکسرا نوشهر 470000000 تومان
زمین: 303 متر بنا: 186 متر 3 خواب 2 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: f-94
ویلا فروشی در شمال لتینگان ویو جنگل 650000000 تومان
زمین: 243 متر بنا: 180 متر 3 خواب 3 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-92
ویلا فروشی در انارور داخل شهرک نوشهر 520000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 216 متر 3 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-91
فروش ویلای روستایی و بومی در نوشهر 210000000 تومان
زمین: 110 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 10 سال ساخت

کانال املاک مسکن