بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۸
ویلا
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی هچیرود
کد ملک: f-731
فروش ویلا ساحلی هچیرود 7500000000 تومان
زمین: 1500 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی کلارآباد
کد ملک: f-729
ویلا ساحلی
فروش ویلا ساحلی کلارآباد 7800000000 تومان
زمین: 1700 متر بنا: 370 متر 4 خواب 3 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی شهرکی 650 متری
کد ملک: f-728
فروش ویلا ساحلی شهرکی 650 متری 8800000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 650 متر 7 خواب 8 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در کجور نوشهر جنگلی
کد ملک: f-724
ویلا نوساز
فروش ویلا در کجور نوشهر جنگلی 610000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغ نجارده نوشهر
کد ملک: f-723
ویلا نوساز
فروش ویلا باغ نجارده نوشهر 1900000000 تومان
زمین: 700 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای ساحلی چلک نوشهر
کد ملک: f-719
ویلا ساحلی
فروش ویلای ساحلی چلک نوشهر 1800000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 260 متر 4 خواب 2 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سوپر لوکس جنگلی نوشهر
کد ملک: f-716
فروش ویلا سوپر لوکس جنگلی نوشهر 2500000000 تومان
زمین: 316 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا لاکچری 450 متری نوشهر
کد ملک: f-715
فروش ویلا لاکچری 450 متری نوشهر 3200000000 تومان
زمین: 630 متر بنا: 450 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ساحلی نوشهر
کد ملک: f-712
فروش ویلا ساحلی نوشهر 5500000000 تومان
زمین: 730 متر بنا: 500 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 4 خوابه لتینگان نوساز
کد ملک: f-705
فروش ویلا 4 خوابه لتینگان نوساز 1400000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 335 متر 4 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کیا علی سلطان نوشهر
کد ملک: f-685
معاوضه با زمین
فروش ویلا کیا علی سلطان نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی نوشهر مزگاه بندپی
کد ملک: f-680
ویلا شهرکی
ویلا شهرکی نوشهر مزگاه بندپی 1300000000 تومان
زمین: 275 متر بنا: 185 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو واحد مجزا ویلایی ونوش نوشهر
کد ملک: f-679
فروش دو واحد مجزا ویلایی ونوش نوشهر 850000000 تومان
زمین: 321 متر بنا: 290 متر 4 خواب 2 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی مبله مزگاه نوشهر
کد ملک: f-673
فروش ویلا شهرکی مبله مزگاه نوشهر 1900000000 تومان
زمین: 440 متر بنا: 330 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغ در شمال نوشهر آبندانک
کد ملک: f-672
فروش ویلا باغ در شمال نوشهر آبندانک 1300000000 تومان
زمین: 1300 متر بنا: 65 متر 1 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی دوبلکس هچیرود
کد ملک: f-631
ویلا فروشی دوبلکس هچیرود 615000000 تومان
زمین: ۲۰۰ متر بنا: ۱۷۵ متر ۳ خواب ۱ سرویس ۲ سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 5 خوابه دارای استخر لتینگان
کد ملک: f-630
5 خوابه
فروش ویلا 5 خوابه دارای استخر لتینگان 3300000000 تومان
زمین: 900 متر بنا: 500 متر 5 خواب 3 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای سوپر لوکس استخردار لتینگان
کد ملک: f-624
ویلا استخر دار
فروش ویلای سوپر لوکس استخردار لتینگان 1800000000 تومان
زمین: 800 متر بنا: 430 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن