بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
امکانات فنی ملک
کمد دیواری
کف سرامیک
کابینت چوب
انشعاب گاز
انشعاب برق
انشعاب آب
انباری
حیاط و محوطه
سقف چوب
هود


املاک مشابه
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلنگی فردوسی نوشهر
کد ملک: f-965
فروش ویلا کلنگی فردوسی نوشهر 990000000 تومان
زمین: 275 متر بنا: 100 متر 2 خواب - 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش بنای قدیمی خیابان مولوی نوشهر
کد ملک: f-962
فروش بنای قدیمی خیابان مولوی نوشهر 610000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 80 متر 2 خواب 1 سرویس 20 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا حمزه ده نوشهر 80 متری
کد ملک: f-960
خرید ویلا حمزه ده نوشهر 80 متری 460000000 تومان
زمین: 275 متر بنا: 80 متر 2 خواب 1 سرویس 18 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلنگی ارزان چالوس
کد ملک: f-956
فروش ویلا کلنگی ارزان چالوس 310000000 تومان
زمین: 100 متر بنا: 70 متر 2 خواب - 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا کلنگی 75 متری چالوس
کد ملک: f-929
فروش ویلا کلنگی 75 متری چالوس 320000000 تومان
زمین: 143 متر بنا: 75 متر 2 خواب 0 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با تهاتر ویلا با آپارتمان نوشهر
کد ملک: f-901
معاوضه با آپارتمان
تهاتر ویلا با آپارتمان نوشهر 650000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی دو طبقه فردوسی نوشهر
کد ملک: f-867
ویلا کلنگی نوشهر
ویلا کلنگی دو طبقه فردوسی نوشهر 750000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 160 متر 2 خواب 1 سرویس 35 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا روستایی نوشهر نیرنگ 90 متری
کد ملک: f-838
معاوضه می شود
ویلا روستایی نوشهر نیرنگ 90 متری 810000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 23 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلا کلنگی شمال نیرنگ 90 متری
کد ملک: f-837
خرید ویلا کلنگی شمال نیرنگ 90 متری 500000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی نیرنگ نوشهر 70 متری
کد ملک: f-836
ویلا کلنگی نیرنگ نوشهر 70 متری 330000000 تومان
زمین: 188 متر بنا: 70 متر 1 خواب 1 سرویس 29 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر 178 متری
کد ملک: f-810
ویلا بر خیابان اصلی
ویلا کلنگی سنگتجن نوشهر 178 متری 270000000 تومان
زمین: 178 متر بنا: 95 متر 2 خواب 1 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی گردکل نوشهر 400 متری
کد ملک: f-783
ویلا کلنگی گردکل نوشهر 400 متری 800000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 38 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نقلی 70 متری نوشهر
کد ملک: f-782
ویلا ارزان
فروش ویلا نقلی 70 متری نوشهر 220000000 تومان
زمین: 130 متر بنا: 70 متر 1 خواب 1 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی شهرک پشتوان مزگاه نوشهر
کد ملک: f-781
معاوضه با ماشین
ویلا کلنگی شهرک پشتوان مزگاه نوشهر 520000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا کلنگی چالوس 516 متری
کد ملک: f-773
کلنگی
ویلا کلنگی چالوس 516 متری 850000000 تومان
زمین: 516 متر بنا: 90 متر 2 خواب 0 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا قدیمی روستایی خیرود نوشهر
کد ملک: f-765
سند دار
ویلا قدیمی روستایی خیرود نوشهر 520000000 تومان
زمین: 388 متر بنا: 175 متر 2 خواب 0 سرویس 20 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا روستایی منطقه سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-763
ویلا
ویلا روستایی منطقه سنگتجن نوشهر 270000000 تومان
زمین: 170 متر بنا: 80 متر 1 خواب 0 سرویس 15 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا روستای سنگتجن نوشهر 200 متری
کد ملک: f-762
ویلا دوبلکس
فروش ویلا روستای سنگتجن نوشهر 200 متری 520000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت

کانال املاک مسکن