بروزرسانی چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸
امکانات فنی ملک
انشعاب گاز
انشعاب برق
انشعاب آب
داخل بافت


املاک مشابه
تصویر مرتبط با فروش زمین 4600 متری در کجور
کد ملک: f-936
معاوضه با ماشین
فروش زمین 4600 متری در کجور 700000000 تومان
زمین: 4600 متر کاربری: زراعی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین شهرکی نوشهر نیرنگ
کد ملک: f-935
زمین شهرکی
فروش زمین شهرکی نوشهر نیرنگ 550000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری ویسر کجور
کد ملک: f-928
زمین ییلاقی
فروش زمین 500 متری ویسر کجور 175000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری خیابان بهرام
کد ملک: f-927
فروش زمین 500 متری خیابان بهرام 1250000000 تومان
زمین: 501 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری - لشکنار
کد ملک: f-926
فروش زمین 500 متری - لشکنار 75000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: ندارد مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین شمع ساحل 270 متری
کد ملک: f-925
فروش زمین شمع ساحل 270 متری 450000000 تومان
زمین: 270 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین با مجوز ساخت امیررود
کد ملک: f-924
فروش زمین با مجوز ساخت امیررود 660000000 تومان
زمین: 400 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین رضوانیه تازه آباد
کد ملک: f-921
معاوضه با ویلا
فروش زمین رضوانیه تازه آباد 460000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین ارزان نیرنگ نسترن
کد ملک: f-920
فروش زمین ارزان نیرنگ نسترن 204000000 تومان
زمین: 224 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین هکتاری ساحلی عباس آباد
کد ملک: f-917
30درصد معاوضه
فروش زمین هکتاری ساحلی عباس آباد 67000000000 تومان
زمین: 57000 متر کاربری: مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین پنج هکتاری نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-915
معاوضه با نوشهر
فروش زمین پنج هکتاری نیرنگ نوشهر 21000000000 تومان
زمین: 50000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین شفسکاج نوشهر 300 متری
کد ملک: f-910
فروش فوری
فروش زمین شفسکاج نوشهر 300 متری 450000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین مهستان 8 تازه آباد
کد ملک: f-909
فروش زمین مهستان 8 تازه آباد 340000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با یک قطعه زمین کوچه  بهارستان 3 تازه آباد
کد ملک: f-908
معاوضه با ویلا
یک قطعه زمین کوچه بهارستان 3 تازه آباد 820000000 تومان
زمین: 520 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با زمین شمال سنگتجن  جهت دامداری
کد ملک: f-907
زمین شمال سنگتجن جهت دامداری 430000000 تومان
زمین: 700 متر کاربری: دامداری مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین خیرسر کوچه شهید خیریان 19
کد ملک: f-906
فروش زمین خیرسر کوچه شهید خیریان 19 450000000 تومان
زمین: 380 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین کوچه ارشاد نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-905
فروش زمین کوچه ارشاد نیرنگ نوشهر 245000000 تومان
زمین: 330 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین کوچه شالیزار نوشهر
کد ملک: f-90.4
فروش زمین کوچه شالیزار نوشهر 300000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی

کانال املاک مسکن