بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
امکانات فنی ملک
انشعاب گاز
انشعاب برق
انشعاب آب
داخل بافت مسکونی


املاک مشابه
تصویر مرتبط با فروش زمین گرامجان چالوس
کد ملک: f-972
فروش زمین گرامجان چالوس 720000000 تومان
زمین: 335 متر کاربری: مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 100 متری کوچه مخابرات نوشهر
کد ملک: f-967
فروش زمین 100 متری کوچه مخابرات نوشهر 155000000 تومان
زمین: 100 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین شمع ساحل 220 متری
کد ملک: f-957
فروش زمین شمع ساحل 220 متری 590000000 تومان
زمین: 220 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین شهرکی  فرمانداری قیمت مناسب
کد ملک: f-949
شهرکی
فروش زمین شهرکی فرمانداری قیمت مناسب 265000000 تومان
زمین: 176 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین 194 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-948
فروش زمین 194 متری تازه آباد نوشهر 240000000 تومان
زمین: 194 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین 4600 متری در کجور
کد ملک: f-936
معاوضه با ماشین
فروش زمین 4600 متری در کجور 700000000 تومان
زمین: 4600 متر کاربری: زراعی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین شهرکی نوشهر نیرنگ
کد ملک: f-935
زمین شهرکی
فروش زمین شهرکی نوشهر نیرنگ 700000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری ویسر کجور
کد ملک: f-928
زمین ییلاقی
فروش زمین 500 متری ویسر کجور 175000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری خیابان بهرام
کد ملک: f-927
فروش زمین 500 متری خیابان بهرام 1250000000 تومان
زمین: 501 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری - لشکنار
کد ملک: f-926
فروش زمین 500 متری - لشکنار 75000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: ندارد مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین شمع ساحل 270 متری
کد ملک: f-925
فروش زمین شمع ساحل 270 متری 450000000 تومان
زمین: 270 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین با مجوز ساخت امیررود
کد ملک: f-924
فروش زمین با مجوز ساخت امیررود 660000000 تومان
زمین: 400 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین رضوانیه تازه آباد
کد ملک: f-921
معاوضه با ویلا
فروش زمین رضوانیه تازه آباد 460000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین ارزان نیرنگ نسترن
کد ملک: f-920
فروش زمین ارزان نیرنگ نسترن 204000000 تومان
زمین: 224 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین هکتاری ساحلی عباس آباد
کد ملک: f-917
30درصد معاوضه
فروش زمین هکتاری ساحلی عباس آباد 67000000000 تومان
زمین: 57000 متر کاربری: مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین پنج هکتاری نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-915
معاوضه با نوشهر
فروش زمین پنج هکتاری نیرنگ نوشهر 21000000000 تومان
زمین: 50000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین شفسکاج نوشهر 300 متری
کد ملک: f-910
فروش فوری
فروش زمین شفسکاج نوشهر 300 متری 550000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین مهستان 8 تازه آباد
کد ملک: f-909
فروش زمین مهستان 8 تازه آباد 340000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی

کانال املاک مسکن