بروزرسانی یکشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
امکانات فنی ملک
انشعاب گاز
انشعاب برق
انشعاب آب


املاک مشابه
کد ملک: f-860
فروش زمین 390 متری خیابان پرواز نوشهر 980000000 تومان
زمین: 390 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-856
زمین سند دار
فروش زمین شهرک ارکیده نوشهر 710000000 تومان
زمین: 290 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-854
زمین کاربری مسکونی
خرید زمین سنددار نوشهر خیرسر 280000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-849
قیمت مناسب
زمین 800 متری سنگتجن نوشهر 480000000 تومان
زمین: 800 متر کاربری: مسکونی. مالکیت: شورایی
کد ملک: f-۸۲۴
خرید زمین باغ گردو مارگیرده نوشهر 1000000000 تومان
زمین: ۱۰۰۰ متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق
کد ملک: f-816
زمین 220 متری تازه آباد نوشهر 155000000 تومان
زمین: 220 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-808
فروش زمین 350 متری درزیکلا نوشهر 660000000 تومان
زمین: 350 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-806
زمین شهرکی
فروش زمین 300 متر امیرود نوشهر شهرکی 540000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-805
زمین با جواز
فروش زمین 400 متری با مجوز ساخت کشکسرا 310000000 تومان
زمین: 400 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-804
فروش زمین 213 متری کردیکلا نوشهر 140000000 تومان
زمین: 213 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-803
زمین جواز دار
فروش زمین 200 متری با جواز ساخت نوشهر 200000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-801
فروش زمین 198 متری آبندانک نوشهر 140000000 تومان
زمین: 198 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-800
فروش زمین 210 متری نیرنگ نوشهر 210000000 تومان
زمین: 210 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-797
خرید زمین کوچه دربند نیرنگ 180 متری 151000000 تومان
زمین: 180 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-796
فروش زمین شهرک قائم نوشهر 260 متری 185000000 تومان
زمین: 260 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-777
با سند مالکیت
فروش زمین 301 متری بندپی نوشهر 481000000 تومان
زمین: 301 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-774
با جواز ساخت
فروش زمین 260 متری خیرسر نوشهر 260000000 تومان
زمین: 260 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-771
فروش زمین 170 متری البرز نیرنگ 150000000 تومان
زمین: 170 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی

کانال املاک مسکن