بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
امکانات فنی ملک
سقف گچ
بالکن
انشعاب برق
انشعاب آب
انباری
پارکینگ
حیاط و محوطه
نگهبانی


املاک مشابه
تصویر مرتبط با پیش فروش آپارتمان تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-931
پیش فروش آپارتمان تازه آباد نوشهر 480000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 107 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نیمه کاره نوشهر نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-871
نیمه سازه
ویلا نیمه کاره نوشهر نیرنگ نوشهر 720000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: متر 5 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان نیمه کاره 330 متری تازه آباد
کد ملک: f-861
3 واحده
فروش ساختمان نیمه کاره 330 متری تازه آباد 950000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 330 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا سه خوابه هفت تیر نوساز نوشهر
کد ملک: f-855
جواز دو طبقه دارد
ویلا سه خوابه هفت تیر نوساز نوشهر 950000000 تومان
زمین: 240 متر بنا: 250 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نیمه کاره روستایی نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-841
ویلا نیمه کاره روستایی نیرنگ نوشهر 270000000 تومان
زمین: 168 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان نیمه سازه 400 متری تازه آباد
کد ملک: f-815
ساختمان نیمه کاره
فروش ساختمان نیمه سازه 400 متری تازه آباد 690000000 تومان
زمین: 206 متر بنا: 402 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان دو طبقه نیمه کاره 390 متری
کد ملک: f-811
معاوضه با زمین
فروش ساختمان دو طبقه نیمه کاره 390 متری 820000000 تومان
زمین: 206 متر بنا: 390 متر 1 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با ساختمان نیمه کاره نوشهر تازه آباد
کد ملک: f-688
ساختمان نیمه کاره نوشهر تازه آباد 240000000 تومان
زمین: 215 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش اسکلت نیمه سازه بتونی تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-669
فروش اسکلت نیمه سازه بتونی تازه آباد نوشهر 550000000 تومان
زمین: 280 متر بنا: 420 متر 2 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش یک واحد ساختمان دو واحده تازه آباد
کد ملک: f-641
نیمه کاره
فروش یک واحد ساختمان دو واحده تازه آباد 240000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا نیمه کاره نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-509
پیش فروش ویلا
ویلا نیمه کاره نیرنگ نوشهر 310000000 تومان
زمین: 140 متر بنا: 150 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای نیمه کاره کشکسرا
کد ملک: f-490
ویلا نیمه سازه
فروش ویلای نیمه کاره کشکسرا 250000000 تومان
زمین: 257 متر بنا: 166 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نیمه سازه در خیرود نوشهر
کد ملک: f-324
معاوضه می شود
فروش ویلا نیمه سازه در خیرود نوشهر 370000000 تومان
زمین: 392 متر بنا: 180 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نیمه سازه نخ شمال نوشهر
کد ملک: f-315
فروش ویلا نیمه سازه نخ شمال نوشهر 820000000 تومان
زمین: 293 متر بنا: 180 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 200 متری سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-279
ویلا نیمه سازه
فروش ویلا 200 متری سنگتجن نوشهر 520000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا نیمه سازه در هفت تیر
کد ملک: f-255
فروش ویلا نیمه سازه در هفت تیر 220000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای نیمه کاره بهجت آباد نوشهر
کد ملک: f-215
فروش ویلای نیمه کاره بهجت آباد نوشهر 610000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 140 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن