بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش ویلا محله خوب چالوس رادیو دریا
کد ملک: f-756
ویلا دوبلکس
فروش ویلا محله خوب چالوس رادیو دریا 900000000 تومان
زمین: 334 متر بنا: 185 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان ویلایی خط هشت چالوس
کد ملک: f-540
نزدیک ساحل
فروش ساختمان ویلایی خط هشت چالوس 1450000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 300 متر 6 خواب 1 سرویس 19 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو واحد ویلایی در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-375
ویلا لوکس
فروش دو واحد ویلایی در رادیو دریا چالوس 1800000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 300 متر 5 خواب 4 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان شیک در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-350
سه خوابه
فروش آپارتمان شیک در رادیو دریا چالوس 810000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 135 متر 3 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در رادیو دریا چالوس 110 متری
کد ملک: f-284
ویلا ارزان
فروش ویلا در رادیو دریا چالوس 110 متری 610000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 110 متر 1 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با 92 متر آپارتمان رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-276
92 متر آپارتمان رادیو دریا چالوس 410000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا سه خوابه رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-686
فروش ویلا سه خوابه رادیو دریا چالوس 950000000 تومان
زمین: 330 متر بنا: 120 متر 2 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان نوساز در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-354
معاوضه می شود
فروش آپارتمان نوساز در رادیو دریا چالوس 380000000 تومان
زمین: 600 متر بنا: 112 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان ارزان در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-349
دو خوابه
فروش آپارتمان ارزان در رادیو دریا چالوس 253000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با زمین با ویلای قدیمی ساخت
کد ملک: f-311
ویلا کلنگی
زمین با ویلای قدیمی ساخت 210000000 تومان
زمین: 379 متر بنا: 120 متر 3 خواب 0 سرویس 25 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا دوبلکس در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-309
ویلا 4 خوابه
ویلا دوبلکس در رادیو دریا چالوس 1600000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 220 متر 4 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان رادیو دریا چالوس 124 متری
کد ملک: f-270
فروش آپارتمان رادیو دریا چالوس 124 متری 350000000 تومان
زمین: 150 متر بنا: 124 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در خط هشت چالوس
کد ملک: 514
معاوضه با تهران
فروش ویلا در خط هشت چالوس 195000000 تومان
زمین: 252 متر بنا: 228 متر 4 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت

کانال املاک مسکن