بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با خرید آپارتمان بلوار شهید خیریان نوشهر
کد ملک: f-738
آپارتمان وام دار
خرید آپارتمان بلوار شهید خیریان نوشهر 605000000 تومان
زمین: 315 متر بنا: 102 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان کلنگی چهارصددستگاه نوشهر
کد ملک: f-555
کلنگی
فروش آپارتمان کلنگی چهارصددستگاه نوشهر 320000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 85 متر 2 خواب 1 سرویس 34 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان،فروش،بلوار شهید خیریان،نوشهر
کد ملک: f-162
آپارتمان نوساز
آپارتمان،فروش،بلوار شهید خیریان،نوشهر 650000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 98 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان تک واحدی بلوار شهید خیریان
کد ملک: f-709
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان تک واحدی بلوار شهید خیریان 165000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 55 متر 1 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان بلوار شهید خیریان نوشهر 92 متری
کد ملک: f-574
فروش آپارتمان بلوار شهید خیریان نوشهر 92 متری 390000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان فروشی ،وام دار،بلوار شهید خیریان
کد ملک: f-165
آپارتمان فروشی ،وام دار،بلوار شهید خیریان 160000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان در بلوار شهید خیریان
کد ملک: f-158
فروش آپارتمان در بلوار شهید خیریان 380000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت

کانال املاک مسکن