بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان ارزان چالوس
کد ملک: f-973
فروش آپارتمان ارزان چالوس 290000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 76 متر 1 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان نوساز نوشهر 130 متری
کد ملک: f-702
فروش آپارتمان نوساز نوشهر 130 متری 700000000 تومان
زمین: 305 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان دو خوابه در شهرک آبشار نوشهر
کد ملک: f-330
فروش آپارتمان دو خوابه در شهرک آبشار نوشهر 480000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 17 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان لوکس سه خوابه نوشهر
کد ملک: f-703
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان لوکس سه خوابه نوشهر 560000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 140 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان بلوار کریمی نوشهر نوساز
کد ملک: f-537
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان بلوار کریمی نوشهر نوساز 375000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان بین چالوس نوشهر 90 متری
کد ملک: f-198
فروش آپارتمان بین چالوس نوشهر 90 متری 325000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 90 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت

کانال املاک مسکن