بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با آپارتمان 120 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-934
آپارتمان 120 متری تازه آباد نوشهر 430000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان پنج واحده تازه آباد
کد ملک: f-933
فروش آپارتمان پنج واحده تازه آباد 380000000 تومان
زمین: 244 متر بنا: 92 متر 2 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان 102 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-930
فروش نقدی
آپارتمان 102 متری تازه آباد نوشهر 375000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 102 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان 150 متری - تازه آباد
کد ملک: f-916
معاوضه با ویلا
فروش آپارتمان 150 متری - تازه آباد 520000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 145 متر 2 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان قیمت مناسب تازه آباد
کد ملک: f-913
فروش آپارتمان قیمت مناسب تازه آباد 270000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 87 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان یکجا فروش  تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-850
آپارتمان تک واحدی
آپارتمان یکجا فروش تازه آباد نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 520 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با سوئیت 40 متری نوشهر تازه آباد
کد ملک: f-825
سوئیت 40 متری نوشهر تازه آباد 170000000 تومان
زمین: 70 متر بنا: 40 متر 1 خواب 1 سرویس 7 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان 115 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-809
فروش ساختمان 115 متری تازه آباد نوشهر 290000000 تومان
زمین: 210 متر بنا: 115 متر 2 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان 110 متری نوساز تازه آباد
کد ملک: f-638
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان 110 متری نوساز تازه آباد 410000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان قیمت ارزان تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-179
آپارتمان تک واحدی
آپارتمان قیمت ارزان تازه آباد نوشهر 430000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان دوبلکس در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-77
معاوضه با زمین
فروش آپارتمان دوبلکس در تازه آباد نوشهر 370000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 107 متر 2 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان در تازه آباد نوشهر 82 متری
کد ملک: f-7
فروش آپارتمان در تازه آباد نوشهر 82 متری 320000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 82 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان نیمه سازه 400 متری تازه آباد
کد ملک: f-815
ساختمان نیمه کاره
فروش ساختمان نیمه سازه 400 متری تازه آباد 650000000 تومان
زمین: 206 متر بنا: 402 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با پیش فروش آپارتمان تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-931
پیش فروش آپارتمان تازه آباد نوشهر 390000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 107 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ساختمان تک واحده تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-671
فروش ساختمان تک واحده تازه آباد نوشهر 210000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 130 متر 2 خواب 0 سرویس 9 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش یک واحد ساختمان دو واحده تازه آباد
کد ملک: f-641
نیمه کاره
فروش یک واحد ساختمان دو واحده تازه آباد 240000000 تومان
زمین: 180 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان 91 متری تازه آباد نوشهر شمال
کد ملک: f-469
آپارتمان ویو جنگل
آپارتمان 91 متری تازه آباد نوشهر شمال 310000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 91 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید آپارتمان تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-468
خرید آپارتمان تازه آباد نوشهر 340000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان در تازه آباد نوشهر 110 متری
کد ملک: f-466
فروش فوری
فروش آپارتمان در تازه آباد نوشهر 110 متری 350000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان 100 متری در تازه آباد
کد ملک: f-281
آپارتمان ارزان
فروش آپارتمان 100 متری در تازه آباد 225000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا ارزان در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-277
ویلا ارزان
فروش ویلا ارزان در تازه آباد نوشهر 280000000 تومان
زمین: 130 متر بنا: 80 متر 1 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش آپارتمان با وام بانکی تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-218
فروش آپارتمان با وام بانکی تازه آباد نوشهر 550000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس ۴ سال ساخت
تصویر مرتبط با آپارتمان فروشی در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-155
آپارتمان فروشی در تازه آباد نوشهر 230000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 91 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش سوئیت در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-117
فروش سوئیت در تازه آباد نوشهر 85000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 70 متر 1 خواب 1 سرویس 9 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش فوری آپارتمان در نوشهر تازه آباد
کد ملک: f-110
معاوضه با نوشهر
فروش فوری آپارتمان در نوشهر تازه آباد 350000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 125 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت

کانال املاک مسکن