بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین با مجوز ساخت امیررود
کد ملک: f-924
فروش زمین با مجوز ساخت امیررود 660000000 تومان
زمین: 400 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 300 متر امیررود نوشهر شهرکی
کد ملک: f-806
زمین شهرکی
فروش زمین 300 متر امیررود نوشهر شهرکی 540000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی

کانال املاک مسکن