بروزرسانی پنج شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کد ملک: f-777
با سند مالکیت
فروش زمین 301 متری بندپی نوشهر 481000000 تومان
زمین: 301 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-214
زمین شهرکی
فروش زمین بندپی نوشهر 300 متری 480000000 تومان
زمین: 301 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء

کانال املاک مسکن