بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین 301 متری بندپی نوشهر
کد ملک: f-777
با سند مالکیت
فروش زمین 301 متری بندپی نوشهر 481000000 تومان
زمین: 301 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین داخل شهرک نوشهر بندپی
کد ملک: f-128
زمین شهرکی
فروش زمین داخل شهرک نوشهر بندپی 950000000 تومان
زمین: 450 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین بندپی نوشهر 300 متری
کد ملک: f-214
زمین شهرکی
فروش زمین بندپی نوشهر 300 متری 480000000 تومان
زمین: 301 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: شمالی جنوبی

کانال املاک مسکن