بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین رضوانیه تازه آباد
کد ملک: f-921
معاوضه با ویلا
فروش زمین رضوانیه تازه آباد 460000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با یک قطعه زمین کوچه  بهارستان 3 تازه آباد
کد ملک: f-908
معاوضه با ویلا
یک قطعه زمین کوچه بهارستان 3 تازه آباد 820000000 تومان
زمین: 520 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوشهر تازه آباد
کد ملک: f-881
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوشهر تازه آباد 320000000 تومان
زمین: 201 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با زمین 220 متری  تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-816
زمین 220 متری تازه آباد نوشهر 195000000 تومان
زمین: 220 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: جنوبی شمالی
تصویر مرتبط با فروش زمین 200 متری با جواز ساخت نوشهر
کد ملک: f-803
زمین جواز دار
فروش زمین 200 متری با جواز ساخت نوشهر 260000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین سند دار نوشهر تازه آباد
کد ملک: f-770
فروش زمین سند دار نوشهر تازه آباد 520000000 تومان
زمین: 308 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-699
زمین سند دار
فروش زمین 500 متری تازه آباد نوشهر 930000000 تومان
زمین: 511 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 194 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-948
فروش زمین 194 متری تازه آباد نوشهر 240000000 تومان
زمین: 194 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین مهستان 8 تازه آباد
کد ملک: f-909
فروش زمین مهستان 8 تازه آباد 340000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 100 متری کوچه مخابرات نوشهر
کد ملک: f-967
فروش زمین 100 متری کوچه مخابرات نوشهر 155000000 تومان
زمین: 100 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین تازه آباد قیمت مناسب
کد ملک: f-874
فروش زمین تازه آباد قیمت مناسب 240000000 تومان
زمین: ۲۰۶ متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 190 متری تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-785
فروش زمین 190 متری تازه آباد نوشهر 150000000 تومان
زمین: 190 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین با جواز ساخت در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-191
معاوضه با ماشین
فروش زمین با جواز ساخت در تازه آباد نوشهر 350000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مالکیت: شش دانگ جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با خرید و فروش زمین در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-190
معاوضه با آپارتمان
خرید و فروش زمین در تازه آباد نوشهر 120000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی

کانال املاک مسکن