بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین 390 متری خیابان پرواز نوشهر
کد ملک: f-860
فروش زمین 390 متری خیابان پرواز نوشهر 980000000 تومان
زمین: 390 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین شهرک ارکیده نوشهر
کد ملک: f-856
زمین سند دار
فروش زمین شهرک ارکیده نوشهر 710000000 تومان
زمین: 290 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین در خیابان پرواز نوشهر
کد ملک: f-197
معاوضه با آپارتمان
فروش زمین در خیابان پرواز نوشهر 700000000 تومان
زمین: 280 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین در کوچه ترنج نوشهر
کد ملک: f-132
با سند مالکیت تک برگ
فروش زمین در کوچه ترنج نوشهر 600000000 تومان
زمین: 311 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: جنوبی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین کوچه نارون بین چالوس نوشهر
کد ملک: f-518
فروش زمین کوچه نارون بین چالوس نوشهر 320000000 تومان
زمین: 256 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق جهت: شمالی جنوبی

کانال املاک مسکن