بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با خرید زمین سنددار نوشهر خیرسر
کد ملک: f-854
زمین کاربری مسکونی
خرید زمین سنددار نوشهر خیرسر 280000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین 260 متری خیرسر نوشهر
کد ملک: f-774
با جواز ساخت
فروش زمین 260 متری خیرسر نوشهر 260000000 تومان
زمین: 260 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین خیرسر کوچه شهید خیریان 19
کد ملک: f-906
فروش زمین خیرسر کوچه شهید خیریان 19 450000000 تومان
زمین: 380 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با خرید یک قطعه زمین 201 متری خیرسر شمال
کد ملک: f-531
خرید یک قطعه زمین 201 متری خیرسر شمال 160000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین در خیرسر نوشهر تجاری
کد ملک: f-259
معاوضه با تهران
فروش زمین در خیرسر نوشهر تجاری 400000000 تومان
زمین: 201 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی

کانال املاک مسکن