بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین ساحلی قطعه کوچک نوشهر
کد ملک: f-882
فروش زمین ساحلی قطعه کوچک نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی غربی

کانال املاک مسکن