بروزرسانی چهارشنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۸
کد ملک: f-800
فروش زمین 210 متری نیرنگ نوشهر 210000000 تومان
زمین: 210 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-797
خرید زمین کوچه دربند نیرنگ 180 متری 151000000 تومان
زمین: 180 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-771
فروش زمین 170 متری البرز نیرنگ 150000000 تومان
زمین: 170 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-769
کاربری مسکونی
فروش زمین 230 متری نیرنگ نوشهر 260000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-754
زمین شهرکی
فروش زمین 600 متری شهرکی نیرنگ 730000000 تومان
زمین: 600 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-749
قطعه کوچک
فروش زمین کوچه نسترن نیرنگ نوشهر شمال 150000000 تومان
زمین: 160 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-700
زمین شهرکی
فروش فوری زمین شهرک فرهنگیان نوشهر 710000000 تومان
زمین: 330 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-650
فروش زمین 600 متری با سند مالکیت نیرنگ 490000000 تومان
زمین: 600 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ
کد ملک: f-637
باسند و جواز
فروش زمین جنگلی شهرک فرهنگیان نوشهر 2100000000 تومان
زمین: 1000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-508
زمین شهرکی
زمین چسبیده به جنگل شهرک فرهنگیان 1550000000 تومان
زمین: 750 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-273
فروش زمین 900 متری در کوچه کشاورز نی رنگ 900000000 تومان
زمین: 900 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-151
معاوضه با تهران
فروش زمین ویو جنگل در نی رنگ نوشهر 480000000 تومان
زمین: 598 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-82
فروش زمین چسبیده به جنگل در نوشهر 480000000 تومان
زمین: 598 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء
کد ملک: f-80
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در شهرک نیرو انتظامی در نوشهر 250000000 تومان
زمین: 500 متر کاربری: جلگه جنگلی مالکیت: شورایی
کد ملک: f-72
فروش زمین در نیرنگ نوشهر 180000000 تومان
زمین: 460 متر بنا: متر - - -
کد ملک: f-71
زمین شهرکی
فروش زمین در شهرک نیاوران نوشهر 550000000 تومان
زمین: 512 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء

کانال املاک مسکن