بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین 500 متری خیابان بهرام
کد ملک: f-927
فروش زمین 500 متری خیابان بهرام 1250000000 تومان
زمین: 501 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین شهرکی خیابان بهرام کوی افشین
کد ملک: f-675
زمین شهرکی
فروش زمین شهرکی خیابان بهرام کوی افشین 1300000000 تومان
زمین: 570 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی غربی

کانال املاک مسکن