بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین 213 متری کردیکلا نوشهر
کد ملک: f-804
فروش زمین 213 متری کردیکلا نوشهر 160000000 تومان
زمین: 213 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمال جنوبی
تصویر مرتبط با زمین کردیکلا با جواز ساخت فروش فوری
کد ملک: f-651
معاوضه با آپارتمان
زمین کردیکلا با جواز ساخت فروش فوری 244000000 تومان
زمین: 341 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین باغ بزرگ در نوشهر
کد ملک: f-73
معاوضه با نوشهر
فروش زمین باغ بزرگ در نوشهر 3250000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی

کانال املاک مسکن