بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با فروش زمین 300 متری کوچه شاهد نوشهر
کد ملک: f-521
فروش زمین 300 متری کوچه شاهد نوشهر 330000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: شرقی غربی

کانال املاک مسکن