بروزرسانی یکشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
کد ملک: f-576
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان لاکچری مدرس نوشهر 990000000 تومان
زمین: 450 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-575
آپارتمان فروشی سرچشمه نوشهر 295000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 6 سال ساخت
کد ملک: f-554
معاوضه با زمین نوشهر
فروش آپارتمان شهرک عبدوالهی نوشهر 396000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 112 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-546
فروش ویلا کلنگی آزادشهر نوشهر پردیس 620000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 100 متر 2 خواب 1 سرویس 25 سال ساخت
کد ملک: f-525
آپارتمان نوساز
فروش آپارتمان نزدیک مرکز شهر نوشهر 414000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 102 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-482
فروش ویلا مرکز توریستی کپور چال 300000000 تومان
زمین: 225 متر بنا: 185 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-476
ویلای خیابان کشوری نوشهر 110 متری 790000000 تومان
زمین: 310 متر بنا: 110 متر 2 خواب 1 سرویس 30 سال ساخت
کد ملک: f-571
فروش آپارتمان شیک در بلوار امام رضا نوشهر 210000000 تومان
زمین: 450 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 12 سال ساخت
کد ملک: f-89
معاوضه با نوشهر
فروش ویلای دو واحده در کوچه شهید افشار نوشهر 730000000 تومان
زمین: 290 متر بنا: 280 متر 4 خواب 2 سرویس 7 سال ساخت
کد ملک: f-52
فروش ویلا آپارتمان در بلوار املام رضا نوشهر 1200000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 300 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-28
ویلا ارزان
فروش ویلا بلوار امام رضا نوشهر 720000000 تومان
زمین: 190 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 13 سال ساخت

کانال املاک مسکن