بروزرسانی پنج شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با خرید ویلا امیررود نوشهر تریبلکس
کد ملک: f-911
ویلا جنگلی
خرید ویلا امیررود نوشهر تریبلکس 1450000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شمال لوکس امیررود 440 متری
کد ملک: f-839
ویلا 5 خوابه
ویلا شمال لوکس امیررود 440 متری 2850000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 440 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 200 متری امیررود نوشهر نو ساز
کد ملک: f-793
ویلا 200 متری امیررود نوشهر نو ساز 1350000000 تومان
زمین: 320 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا میلیاردی شمال Villa selling Nowshahr
کد ملک: f-740
ویلا میلیاردی شمال Villa selling Nowshahr 4200000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 500 متر 4 خواب 3 سرویس 5 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا باغچه در شمال امیررود نوشهر
کد ملک: f-477
معاوضه با آپارتمان
فروش ویلا باغچه در شمال امیررود نوشهر 900000000 تومان
زمین: 355 متر بنا: 180 متر 3 خواب 1 سرویس 14 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی امیررود نوشهر
کد ملک: f-287
ویلا لوکس
فروش ویلا شهرکی امیررود نوشهر 2500000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 350 متر 5 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 170 متری امیررود نوشهر فروشی
کد ملک: f-798
ویلا 170 متری امیررود نوشهر فروشی 950000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 500 متری امیررود نوشهر
کد ملک: f-764
ویلا شهرکی
ویلا 500 متری امیررود نوشهر 1500000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 300 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید فروش ویلا امیررود شمال نوشهر
کد ملک: f-746
ویلا جنگلی
خرید فروش ویلا امیررود شمال نوشهر 850000000 تومان
زمین: 315 متر بنا: 205 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا جنگلی استخردار نوشهر
کد ملک: f-714
فروش ویلا جنگلی استخردار نوشهر 1600000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 220 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش دو دستگاه ویلایی منطقه توریستی نوشهر
کد ملک: f-617
فروش دو دستگاه ویلایی منطقه توریستی نوشهر 860000000 تومان
زمین: 360 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ويلا نوشهر امیر رود فوري فروشي
کد ملک: f-569
ویلا 4 خوابه
ويلا نوشهر امیر رود فوري فروشي 460000000 تومان
زمین: 255 متر بنا: 170 متر 4 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی امیر رود نوشهر
کد ملک: f-545
ویلا شهرکی
فروش ویلا شهرکی امیر رود نوشهر 700000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 250 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلای شیک 3 خوابه نوساز امیر رود
کد ملک: f-513
ویلا نوساز
ویلای شیک 3 خوابه نوساز امیر رود 600000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 200 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا لوکس در نوشهر
کد ملک: f-272
فروش ویلا لوکس در نوشهر 770000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلای شیک امیر رود نوشهر نوساز
کد ملک: f-230
فروش ویلای شیک امیر رود نوشهر نوساز 360000000 تومان
زمین: 264 متر بنا: 155 متر 2 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت

کانال املاک مسکن