بروزرسانی چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با ویلا سه خوابه شهرکی بندپی نوشهر
کد ملک: f-853
ویلا شهرکی
ویلا سه خوابه شهرکی بندپی نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 260 متر بنا: 160 متر 3 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا 250 متری بندپی نوشهر
کد ملک: f-829
ویلا جنگلی
فروش ویلا 250 متری بندپی نوشهر 1950000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 250 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا جنگلی دوبلکس 150 متری بندپی
کد ملک: f-827
ویلا جنگلی
ویلا جنگلی دوبلکس 150 متری بندپی 750000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا بندپی نوشهر 170 متری
کد ملک: f-813
ویلا سه خوابه
ویلا بندپی نوشهر 170 متری 950000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 170 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا دوبلکس در بندپی پای کوه
کد ملک: f-257
ویلا نوساز
فروش ویلا دوبلکس در بندپی پای کوه 900000000 تومان
زمین: 230 متر بنا: 190 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی بندپی210 متری
کد ملک: f-735
ویلا شهرکی
ویلا فروشی بندپی210 متری 900000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 210 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا شهرکی نوشهر مزگاه بندپی
کد ملک: f-680
ویلا شهرکی
ویلا شهرکی نوشهر مزگاه بندپی 550000000 تومان
زمین: 275 متر بنا: 185 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید ویلای نوساز در بندپی نوشهر
کد ملک: f-173
ویلا نوساز
خرید ویلای نوساز در بندپی نوشهر 820000000 تومان
زمین: 225 متر بنا: 165 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در بندپی نوشهر شمال
کد ملک: f-103
فروش ویلا در بندپی نوشهر شمال 390000000 تومان
زمین: 226 متر بنا: 150 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در شمال نوشهر بندپی
کد ملک: f-101
فروش ویلا در شمال نوشهر بندپی 750000000 تومان
زمین: 431 متر بنا: 245 متر 3 خواب 2 سرویس 2 سال ساخت

کانال املاک مسکن